544-0913/01 – Vlivy poddolování (VP)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestr
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV16 prof. Ing. Josef Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student má být schopen samostatně pracovat v oboru vlivů poddolování a to zejména při řešení úloh souvisejících se stanovením parametrů poklesové kotliny a teoretickým výpočtem pohybů povrchu. Nabyté zkušenosti mohou být uplatněny jak v provozních podmínkách činných hlubinných dolů tak v oblasti výzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět objasňuje zákonitosti pohybů povrchu vlivem poddolování, metody teoretického výpočtu pohybů povrchu a měřické metody s ním spojené.

Povinná literatura:

Schenk, J., Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, skripta VŠB-TU Ostrava 2006, ISBN 80-248-1059-X Žilavý, B., Vplyvy poddolovania, Nakladateľstvo ALFA, n. p., Bratislava 1968

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na zákonitosti, spojené se vznikem a dynamickým vývojem poklesové kotliny. Základní parametry poklesové kotliny. Teorrie pokelsové kotliny. Teoretické výpočetní modely. Důlní a nedůlní škody. Vlivy dobývání nastavební objekty. Báňský posudek a jeho obsah. Ochranné pilíře, vlivy hodnické činnostina mrofologii terénu. Inženýrsko-geodetické práce na poddolovaném pzemí. Ekologické apekty vlivů poddolování v hornické krajině. Management tvorby pohornické krajiny a úloha územního plánování. Vlivy důlních a podezmních děl na povrch (Rzihova teorie).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.