544-0913/01 – Undermining Effects (VP)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemester
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV16 prof. Ing. Josef Novák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student is to be able to work independently in the area of effects of undermining especially in solving the problems associated with the determination of parameters of a subsidence trough and the theoretical calculation of surface movement. Acquired experience can be applied both in the operating conditions of active underground mines and in the area of research.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The subject clarifies the laws of surface movements due to undermining, methods of theoretical calculation of surface movements and related measurement methods.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je zaměřen na zákonitosti, spojené se vznikem a dynamickým vývojem poklesové kotliny. Základní parametry poklesové kotliny. Teorrie pokelsové kotliny. Teoretické výpočetní modely. Důlní a nedůlní škody. Vlivy dobývání nastavební objekty. Báňský posudek a jeho obsah. Ochranné pilíře, vlivy hodnické činnostina mrofologii terénu. Inženýrsko-geodetické práce na poddolovaném pzemí. Ekologické apekty vlivů poddolování v hornické krajině. Management tvorby pohornické krajiny a úloha územního plánování. Vlivy důlních a podezmních děl na povrch (Rzihova teorie).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.