544-0921/01 – Technologie TLS a UAV (TTU)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti sběru a zpracování prostorových a obrazových dat s využitím terestrických 3D laserových skenerů a bezpilotních letadel.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Problematika tvorby virtuálních modelů s využitím bezkontaktních metod měření (terestrické laserové skenování, bezpilotní systémy). Činnosti související s provozováním bezpilotních systémů, jejich obsluhou, vlastním snímkováním a vyhodnocením pořízených dat.

Povinná literatura:

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6. NOVÁK, Jan A. Drony: kompletní průvodce včetně přehledu nové legislativy. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-0775-9. ŠTRONER, Martin a Jiří POSPÍŠIL. Terestrické skenovací systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04141-3. LINDER, Wilfried. Digital photogrammetry: a practical course. 3rd ed. Berlin: Springer, c2009. ISBN 978-3-540-92724-2.

Doporučená literatura:

KOCOUREK, Jaroslav a ŘEŠÁTKO, Jaroslav. Drony: praktická příručka pro majitele dronů DJI. Třetí vydání. Praha: TELINK, spol. s r.o., 2021. ISBN 978-80-11-00186-5. FRANTZMAN, Seth J. Drony: bitvy budoucnosti. Přeložil Petr KOVAŘÍK. Technologie (Zoner Press). Brno: Zoner Press, 2022. ISBN 978-80-7413-525-5. KUDA, František. Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách. Brno: Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 2014. ISBN 978-80-86407-50-0. MAAS, Hans-Gerd, GEORGE, Vosselman, ed. Airborne and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing, 2013. ISBN 978-1-904445-87-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace na odborné téma se zaměřením na obsah předmětu a téma disertační práce. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vyhotovení semestrálního projektu na odborné téma se zaměřením na téma disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

3D laserové skenery a jejich aplikace v praxi. Princip fungování a rozmítání svazku, určení vzdálenosti. Vnitřní a vnější vlivy působící na měření. Vliv prostředí, geometrie a povrchu skenovaných objektů. Měření a zpracování naměřených dat. Rekognoskace terénu, signalizace a zaměření vlícovacích bodů. Registrace a úprava mračen, 3D modelování. Ruční samopoziční skenování. Bezpilotní systémy a jejich aplikace v praxi. Problematika provozování bezpilotních letadel na území ČR. Příprava letové mise a provedení vlastního letu. Metody vyhodnocení obrazových dat. Optické korelační systémy (obrazová korelace).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330037) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330037) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330037) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330037) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330037) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330037) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330037) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330037) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní