544-0921/02 – Technologie TLS a UAV (TTU)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti sběru a zpracování prostorových a obrazových dat s využitím terestrických 3D laserových skenerů a bezpilotních letadel.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Problematika tvorby virtuálních modelů s využitím bezkontaktních metod měření (terestrické laserové skenování, bezpilotní systémy). Činnosti související s provozováním bezpilotních systémů, jejich obsluhou, vlastním snímkováním a vyhodnocením pořízených dat.

Povinná literatura:

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6. NOVÁK, Jan A. Drony: kompletní průvodce včetně přehledu nové legislativy. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-0775-9. ŠTRONER, Martin a Jiří POSPÍŠIL. Terestrické skenovací systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04141-3. LINDER, Wilfried. Digital photogrammetry: a practical course. 3rd ed. Berlin: Springer, c2009. ISBN 978-3-540-92724-2.

Doporučená literatura:

KOCOUREK, Jaroslav a ŘEŠÁTKO, Jaroslav. Drony: praktická příručka pro majitele dronů DJI. Třetí vydání. Praha: TELINK, spol. s r.o., 2021. ISBN 978-80-11-00186-5. FRANTZMAN, Seth J. Drony: bitvy budoucnosti. Přeložil Petr KOVAŘÍK. Technologie (Zoner Press). Brno: Zoner Press, 2022. ISBN 978-80-7413-525-5. KUDA, František. Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách. Brno: Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 2014. ISBN 978-80-86407-50-0. MAAS, Hans-Gerd, GEORGE, Vosselman, ed. Airborne and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing, 2013. ISBN 978-1-904445-87-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace na odborné téma se zaměřením na obsah předmětu a téma disertační práce. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

-----------------------------------------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

3D laserové skenery a jejich aplikace v praxi. Princip fungování a rozmítání svazku, určení vzdálenosti. Vnitřní a vnější vlivy působící na měření. Vliv prostředí, geometrie a povrchu skenovaných objektů. Měření a zpracování naměřených dat. Rekognoskace terénu, signalizace a zaměření vlícovacích bodů. Registrace a úprava mračen, 3D modelování. Ruční samopoziční skenování. Bezpilotní systémy a jejich aplikace v praxi. Problematika provozování bezpilotních letadel na území ČR. Příprava letové mise a provedení vlastního letu. Metody vyhodnocení obrazových dat. Optické korelační systémy (obrazová korelace).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.