544-0950/01 – Zaměřování pohybů a deformací (MPaPO)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO18 doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí v oblasti měření posunů a přetvoření (obecná formulace, metody a jejich přesnost, hodnocení stability vztažných a pozorovaných bodů, analýza výsledků a jejich interpretace).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Problematika měření posunů a přetvoření (základní pojmy, příčiny vzniku posunů a přetvoření, účel a cíl měření, vypracování projektu atd.) s rozlišením běžných a nestabilních území. Metody měření svislých, vodorovných, popř. prostorových posunů a jejich volba vzhledem k požadované přesnosti určení posunů, problematika vztažných sítí a objektivní posouzení jejich stability, analýza a interpretace dosažených výsledků. Specifika měření posunů a přetvoření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí.

Povinná literatura:

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů, ČNI 1997, (Measurement of the displacement of building construction) ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení. ČNI 1994. (Loading tests of building structures. Common regulations) ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů. ČNI 1996. (Loading tests of bridges) SCHENK,J. : Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, ISBN 80-7078-711-2, VŠB-TU Ostrava1999

Doporučená literatura:

MICHALČÁK O., VOSIKA O., VESELÝ M., NOVÁK Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

...................

E-learning

......................

Další požadavky na studenta

..............................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Metody pozorování pohybů a deformací povrchu a stavebních objektů a jejich přesnost.Projekt pozorovací stanice pro sledování pohybů a deformací. Interval pozorování s ohledem na rychlost pohybů a deformací.Rozdělení nestabilních území a deformace v nich. Pozorovací stanice pro měření pohybů v poklesové kotlině. Měření svislých pohybů(poklesů).Určování výšek geometrickou nivelací.Určování výšek trigonometrickou nivelací.Určování výšek hydrostatickou nivelací. Metody určování vodorovných pohybů (posunů).Měření ordinátometrem, metoda rajónu, polygonometrická metoda, trigonometrická metoda.Metody určování prostorových pohybů. Fotogrammetrická metoda, metoda GPS. Metody určování nakloněním zakřivení a vodorovného přetvoření. Časový interval měření pohybů a deformací s ohledem na dynamiku vývoje pohybu a deformací.Projekt pozorovací stanice pro měření pohybů a deformací na nestabilním podloží.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.