544-0950/02 – Zaměřování pohybů a deformací (MPaPO)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO18 doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí v oblasti měření posunů a přetvoření (obecná formulace, metody a jejich přesnost, hodnocení stability vztažných a pozorovaných bodů, analýza výsledků a jejich interpretace).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Problematika měření posunů a přetvoření (základní pojmy, příčiny vzniku posunů a přetvoření, účel a cíl měření, vypracování projektu atd.) s rozlišením běžných a nestabilních území. Metody měření svislých, vodorovných, popř. prostorových posunů a jejich volba vzhledem k požadované přesnosti určení posunů, problematika vztažných sítí a objektivní posouzení jejich stability, analýza a interpretace dosažených výsledků. Specifika měření posunů a přetvoření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí.

Povinná literatura:

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů, ČNI 1997, (Measurement of the displacement of building construction) ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení. ČNI 1994. (Loading tests of building structures. Common regulations) ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů. ČNI 1996. (Loading tests of bridges) SCHENK,J. : Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, ISBN 80-7078-711-2, VŠB-TU Ostrava1999

Doporučená literatura:

MICHALČÁK O., VOSIKA O., VESELÝ M., NOVÁK Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

.....................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Terminologie používaná v oblasti měření posunů a přetvoření (běžná území) a pro měření pohybů a deformací (nestabilní území v hornické krajině). • Metody sledování posunů a přetvoření, resp. pohybů a deformací povrchu a stavebních objektů a jejich přesnost. Projekt pozorovací stanice pro sledování pohybů a deformací na nestabilním území. • Časový interval měření pohybů a deformací s ohledem na dynamiku vývoje pohybů a deformací. • Rozdělení nestabilních území a deformace v nich. • Pozorovací stanice pro měření pohybů v poklesové kotlině. • Metody měření svislých pohybů (poklesů) a jejich přesnost, zdroje chyb, atmosférické vlivy. • Metody určování vodorovných pohybů (posunů) a jejich přesnost, zdroje chyb, atmosférické vlivy. • Metody měření prostorových pohybů (posunů) a jejich přesnost, zdroje chyb, atmosférické vlivy. • Metody určování naklonění, zakřivení a vodorovného přetvoření. • Projekt pozorovací stanice pro měření pohybů a deformací na nestabilním podloží. • Specifika měření posunů a přetvoření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní