544-0951/01 – Science of Cadastre of Real Estates (NKN)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV16 prof. Ing. Josef Novák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+0
Part-time Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is the science of the Land Registry of the Czech Republic, including the historical development of the Cadastre up today.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Historical elements of the Czech Cadastre, Land Registry as an information science, digital cadastre

Compulsory literature:

Act No. 256/2013 Coll. Act on Land Registry (Cadastral Act)

Recommended literature:

Decree No. 357/2013 Coll. Declaration on Land Registry (cadastral decree)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Historické prvky českého katastru a jeho kontinuita. Právní a zeměměřické prvky. Katastr nemovitostí jako informační věda. Vývoj knihovního práva (veřejné knihy). Digitální katastr – prostředky, metody, aplikace. Katastr nemovitostí v zahraniční a v územních informačních systémech. Struktura a organizace resortu zeměměřictví a katastru v ČR. Mapa povrchu a katastrální mapa – prostředky pro řešení střetů zájmů hornické činnosti s vlastníky dotčených a ohrožených nemovitostí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner