544-0951/03 – Nauka o katastru nemovitostí (NKN)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je nauka o katastru nemovitosti ČR včetně historického vývoje katastru po současnost.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti o Katastru nemovitostí České republiky jako souboru údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Akcentuje zejména právní stránku zapisovaných práv k nemovitostem dle Občanského zákoníku a využití SGI a SPI pro hornictví, resp. důlní měřictví.

Povinná literatura:

ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 256/2013 Sb.: Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 9. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256 ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 357/2013 Sb.: Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 141. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-357 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 200/1994 Sb.: Zákon o zeměměřictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1994, částka 62. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-200 GAŠINCOVÁ, S., J. GAŠINEC, L. HUDECOVÁ, P. ČERNOTA a H. STAŇKOVÁ. Analysis of the usability of the maps from the former cadastre of lands in terms of parcels area registered in the cadastral documentation. Inzynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Enginerring. Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin, 2018, (2), 191-200. ISSN 1640-4920.

Doporučená literatura:

JITKA, Mučková, Jadviščok PETR a Dandoš ROSTISLAV. Katastr nemovitostí II [online]. Ostrava: Vysoká škola Báňská-Technická univerzita Ostrava, 2019 [cit. 2020-03-11]. ISBN 978-80-248-4295-0. Dostupné z: https: //www.hgf.vsb.cz/export/sites/hgf/544/.content/galerie-souboru/skripta/Katastr-nemovitosti-II.pdf ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 359/1992 Sb.: Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech. In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 73. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-359 ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 358/2013 Sb.: Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí. In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 141. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-358 STANKOVÁ, Hana a Pavel ČERNOTA. A principle of forming and developing geodetic bases in the Czech Republic. Geodesy and Cartography [online]. 2010, 36(3), 103-112 [cit. 2015-01-23]. ISSN 2029-6991. Dostupné z: doi:10.3846/gc.2010.17

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět katastru nemovitostí, obsah katastru nemovitostí. Katastrální operát a jeho obsah, obnova katastrálního operátu. Katastrální mapa a její historický vývoj. Veřejné knihy, pozemková kniha, horní knihy, železniční knihy. Vlastnická a jiná věcná práva dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Vlastnické právo, zástavní právo, předkupní právo, pacht přídatné spoluvlastnictví, právo stavby, služebnost, svěřenský fond. Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, náležitosti listin nutných k zápisu. Geometrický plán a záznam podrobného měření změn.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.