544-0954/04 – Geodetické souřadnicové systémy (GSS)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.Garant verze předmětudoc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAS0006 doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s předmětem, být schopen aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Referenční systémy platné na území ČR dle nařízení vlády č.435/2006 Sb., jejich definice a technické parametry. Globální souřadnicové systémy ICRS a ITRS (resp. ETRS), vztah mezi nimi. Lokální souřadnicové systémy polohové, výškové a tíhové. Vazba mezi ITRS a lokálními systémy.

Povinná literatura:

CIMBÁLNÍK M., ZEMAN A., KOSTELECKÝ J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie, skriptum, Vydavatelství ČVUT, 2007 STAŇKOVÁ, Hana a Pavel ČERNOTA. A principle of forming and developing geodetic bases in the Czech Republic. Geodesy and Cartography. 2010, 36(3), 103-112. DOI: 10.3846/gc.2010.17. ISSN 2029-6991. SMITH, James Raymond. Introduction to geodesy: the history and concepts of modern geodesy. New York: Wiley, 1997. ISBN 04-711-6660-X. LEICK, Alfred, Lev Borisovič RAPOPORT a Dmitrij Vital‘jevič TATARNIKOV. GPS satellite surveying: for remote sensing, GIS and surveying. Fourth edition. Hoboken: Wiley, [2015]. ISBN 978-1-405-12172-9

Doporučená literatura:

KOSTELECKÝ J., KLOKOČNÍK J., KOSTELECKÝ J. ml.: Kosmická geodézie, skriptum, Vydavatelství ČVUT, 2008 KOSTELECKÝ, Jakub, Hana STAŇKOVÁ a Jan KOSTELECKÝ. Vybrané charakteristiky rozdílů mezi systémy S-JTSK a S-JTSK/05. Geodetický a kartografický obzor. Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2020, 66/108(3), 53-56. ISSN 1805-7446 STAŇKOVÁ, Hana, Pavel ČERNOTA a Miroslav NOVOSAD. An Analysis of the possibilty of Intersystem Transformations for Purposes of Geo-Referencing Old Mine Workings. GeoScience Engineering Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology. 2012, LVIII(3), 1-12. ISSN 1802-5420. VYKUTIL, Josef. Vyšší geodézie. 2. nezm. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1975, 544 s. ISBN 29-620-82.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní typy souřadnic, základy teorie precese, nutace, variace v rotaci Země a pohybu pólu Základní metody kosmické geodézie Definice a realizace ICRS a ITRS (resp. ETRS) Národní polohové systémy S-JTSK, S42/83, S-JTSK/95, S-JTSK/05 – pozorovací metody a realizace, vztah k ETRS Evropský výškový systém EVRS a jeho realizace, národní výškový systém, realizovaný ČSJNS, a jeho vazba na EVRS Tíhové systémy a jejich realizace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.