544-0956/01 – Měření posunů a přetvoření na nestabilním podloží (MPaPnNP)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí v oblasti měření pohybů a přetvoření (metody měření z hlediska požadavků na přesnost výsledku měření, posouzení stability vztažných a pozorovaných bodů, zpracování dat a uplatnění výsledků v praxi).

Vyučovací metody

Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět představuje speciální aplikaci geodetických a dalších metod při měření posunů a přetvoření povrchových objektů s ohledem na dosažení potřebné přesnosti měření. Měření posunů a přetvoření v poklesové kotlině, časový interval měření s ohledem na dynamiku vývoje pohybů a deformací.

Povinná literatura:

ČSN 73 0405. Měření posunů stavebních objektů. Praha: ČNI, 1997. ČSN 73 2030. Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení. Praha: ČNI, 1994. ČSN 73 6209. Zatěžovací zkoušky mostů. Praha: ČNI, 1996.

Doporučená literatura:

SCHENK, J.: Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině. 1. vyd. [i.e. 2., rozš. vyd.]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2006, 175 s. ISBN 80-248-1059-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2005/2006 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.