544-0957/01 – Analýzy přesnosti v inženýrské geodézii (APIGE)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět řeší aktuální problémy teorie a praxe v inženýrské geodézii a jeho cílem je ucelení metod rozborů přesnosti před, při a po měření s využitím jednak metod statistických hypotéz a jednak s využitím maticového počtu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět řeší aktuální problémy teorie a praxe v inženýrské geodézii a jeho cílem je ucelení metod rozborů přesnosti před, při a po měření s využitím jednak metod statistických hypotéz a jednak s využitím maticového počtu. Nepřímé určení jednotlivých členů matice parciálních derivací je používáno pro výpočet středních souřadnicových chyb, kovariance, extrémních chyb a dalších charakteristik přesnosti. Analýzy jsou řešeny pro všechny způsoby a metody určení, resp. vytyčení polohy bodu na zemském povrchu.

Povinná literatura:

HAMPACHER, Miroslav a Martin ŠTRONER. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6. NOVÁK, Zdeněk a Jaromír PROCHÁZKA. Inženýrská geodézie 10. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, 181 s. ISBN 80-010-2407-5. SCHOFIELD, W. Engineering surveying: theory and examination problems for students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9. RICHARDUS, P 1984, Project surveying. General adjustment and optimization techniques with applications to engineering surveying. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam.

Doporučená literatura:

GAŠINCOVÁ, S. a J. GAŠINEC. Ajustment of positional geodetic networks by unconventional estimations. Acta Montanistica Slovaca. 2011, 16(4), 71-85. ISSN 1335-1788. MATĚJKA, Zdeněk a Václav ŠANDA. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2006. ISBN 80-86769-61-5. MICHALČÁK, O., O. VOSIKA, M. VESELÝ a Z. NOVÁK. Inžinierska geodézia II. Bratislava: Alfa, 1990, 363 s. ISBN 80-050-0678-0. WEISS, G., S. LABANT, E. WEISS, L. MIXTAJ a H. SCHWARCZOVÁ. Establishment of local geodetic nets. Acta Montanistica Slovaca. 2009, 14(4). ISSN 1335-1788.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, seminární práce, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Accuracy analyzes in engineering surveying

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zákon hromadění skutečných a středních chyb. Princip výpočtu 2D polohové přesnosti v inženýrsko-geodetických úlohách. Rozbory přesnosti před, při a po měření. Testování statistických hypotéz Optimální podmínky jednotlivých úloh vytyčení. Regresní a korelační analýza. Optimalizace geodetických sítí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.