544-0958/01 – Měření posunů a přetvoření (MPP)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání dalších znalostí v oblasti měření pohybů a přetvoření a to metod měření z hlediska požadavků na přesnost výsledku měření, posouzení stability vztažných a pozorovaných bodů, zpracování dat a uplatnění výsledků v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět představuje speciální aplikaci geodetických a dalších metod při měření posunů a přetvoření povrchových objektů s ohledem na dosažení potřebné přesnosti měření. Část je věnována i měření posunů a přetvoření v poklesové kotlině, časovému intervalu měření s ohledem na dynamiku vývoje pohybů a deformací.

Povinná literatura:

ČSN 73 0405. Měření posunů stavebních objektů. Praha: ČNI, 1997. ČSN 73 2030. Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení. Praha: ČNI, 1994. SCHOFIELD, W. Engineering surveying: theory and examination problems for students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9. SCHENK, J.: Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině. 1. vyd. [i.e. 2., rozš. vyd.]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2006, 175 s. ISBN 80-248-1059-X.

Doporučená literatura:

ČSN 73 6209. Zatěžovací zkoušky mostů. Praha: ČNI, 1996 PENG, Syd S. Coal mine ground control. 3rd ed. Morgantown, WV: Dept. of Mining Engineering/College of Engineering and Mineral Resources, c2008, xi, 750 p. ISBN 978-097-8938-345. MICHALČÁK, O., O. VOSIKA, M. VESELÝ a Z. NOVÁK. Inžinierska geodézia II. Bratislava: Alfa, 1990, 363 s. ISBN 80-050-0678-0. HAMPACHER, Miroslav a Martin ŠTRONER. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, seminární práce, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Measurement of displacements and deformations

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní terminologie měření posunů a přetvoření. Hlavní příčiny posunů a přetvoření stavebních objektů. Účel a cíl měření posunů a přetvoření. Projekt měření posunů a přetvoření. Přesnost a intervaly měření posunů a přetvoření. Metody měření svislých a vodorovných posunů. Vliv atmosférických podmínek na přesnost výsledků měření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.