545-0002/03 – Analýza a projektování systémů (APS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Milena Macháčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí obecně platnou metodiku pro analýzu a navrh systémů, Nabyté teoretické vědomosti budou schopni aplikovat v praxi při projektování konkrétních informačních systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje se současně obecně používanými metodikami pro analýzu a projektování systému, podrobně rozebírá základní etapy životního cyklu informačního systému, analyzuje kritické faktory a možné chyby, kterých je možno se při vývoji systému dopustit.

Povinná literatura:

BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy. 3. aktualizované vyd. Praha: Grada, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4307-3. KAJZAR, D. Tvorba informačních systémů II: proces vývoje informačního systému, Opava : Slezská univerzita, 2005, 221 s. ISBN 80-7248-288-2 PALETA, Petr. Co programátory ve škole neučí, aneb, Softwarové inženýrství v reálné praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. 337 s. ISBN 80-251-0073-1. SCHWALBE, K.: Řízení projektů v IT - kompletní průvodce. ComputerPress Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1526-8 KADLEC, Václav. Agilní programování: metodiky efektivního vývoje softwaru. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 278 s. ISBN 80-251-0342-0. SOMMERVILLE, Ian. Softwarové inženýrství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 680 s. ISBN 978-80-251-3826-7.

Doporučená literatura:

1. ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů Praha: Ekopress, 1999, 403 s. ISBN 80-86119-13-0 2. Patton, R.: Testování softwaru. ComputerPress Praha, 2002. ISBN: 80-7226-636-5. 3. Guckenheimer, S. – Perez, J.: Efektivní softwarové projekty. Zoner Press, Brno 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Analýza a projektování systémů ve světle paradigmatu systémového myšlení, filosofie tvrdých a měkkých systémů, systém nebo chaos ?, základní charakteristiky systému 2. Identifikace systému – vztah mezi reálným objektem a modelem systému, dekompozice systému, vztah mezi strukturou a chováním systému 3. Architektura IS/IT – podstata a účel, globální a dílčí architektura 4. Vrstvená architektura – cíle, definice, koncepční model, návrh a implementace systému 5. Životní cyklus vývoje IS na příkladu metodiky MDIS I 6. Životní cyklus vývoje IS na příkladu metodiky MDIS II 7. SSADM – základní architektura metodologie, používané techniky a postupy 8. SSADM – problémy a cíle systému, modelování datových struktur, tvorba DFD diagramů 9. SSADM – tvorba alternativních návrhů, životní cyklus entit, kostry procesů 10. SSADM – relační datová analýza, normalizace dat, složený logický datový návrh 11. SSADM – dokumentace k systému 12. Analýza a projektování systémů technického charakteru 13. Projektování systémů postavených na základě teorie front a hromadné obsluhy 14. Projektování systémů s tzv. lidským faktorem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.