545-0002/05 – Analýza a projektování systémů (APS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí obecně platnou metodiku pro analýzu a navrh systémů, Nabyté teoretické vědomosti budou schopni aplikovat v praxi při projektování konkrétních informačních systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje se současně obecně používanými metodikami pro analýzu a projektování systému, podrobně rozebírá základní etapy životního cyklu informačního systému, analyzuje kritické faktory a možné chyby, kterých je možno se při vývoji systému dopustit.

Povinná literatura:

BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy. 3. aktualizované vyd. Praha: Grada, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4307-3. KAJZAR, D. Tvorba informačních systémů II: proces vývoje informačního systému, Opava : Slezská univerzita, 2005, 221 s. ISBN 80-7248-288-2 PALETA, Petr. Co programátory ve škole neučí, aneb, Softwarové inženýrství v reálné praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. 337 s. ISBN 80-251-0073-1. SCHWALBE, K.: Řízení projektů v IT - kompletní průvodce. ComputerPress Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1526-8 KADLEC, Václav. Agilní programování: metodiky efektivního vývoje softwaru. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 278 s. ISBN 80-251-0342-0. SOMMERVILLE, Ian. Softwarové inženýrství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 680 s. ISBN 978-80-251-3826-7.

Doporučená literatura:

1. ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů Praha: Ekopress, 1999, 403 s. ISBN 80-86119-13-0 2. Patton, R.: Testování softwaru. ComputerPress Praha, 2002. ISBN: 80-7226-636-5. 3. Guckenheimer, S. – Perez, J.: Efektivní softwarové projekty. Zoner Press, Brno 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Doporučená účast na přednáškách, aktivní účast na cvičeních, zpracování semestrálního projektu. Písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Doporučená účast na přednáškách, aktivní účast na cvičeních, zpracování semestrálního projektu. Písemná zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice IS, základní pojmy, rozdělení IS 2. Implementace IS, studie proveditelnosti, způsoby pořízení IS, návratnost investic 3. Druhy metodik vývoje IS - klasické a agilní, trendy ve vývoji metodik, principy metodik. 4. Analýza – metody analýzy, exaktní a empirické metody, multikriteriální analýza 5. Analýza požadavků 6. Analýza rizik, bezpečnostní politika 7. Detailní analýza systému, model systému a databáze, funkční specifikace, prototypování, wireframe modely 8. Strukturovaná analýza a návrh systému 9. Objektová analýza a návrh systému, UML 10. Softwarová architektura 11. Testování a zavádění IS – smysl a cíl, základní typy testů, fáze procesu testování, druhy provozu 12. Řízení projektů v IT, řízení týmu 13. Řízení IT/ICT, metodiky ITIL a COBIT, ISO normy 14. Dokumentace IS, softwarové licence, autorské právo.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80 % cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Předpokládají se konzultace s učitelem cca jednou měsíčně, voleny individuálně, prezentace výsledků práce zadané na konzultacích. Písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní