545-0004/01 – User Software Standards (USS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits2
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PON020 Ing. Josef Pončík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Schopnost vyhledávat a zpracovávat informace různého charakteru

Teaching methods

Summary

Schopnost vyhledávat a zpracovávat informace různého charakteru znamená používat odpovídající programové prostředky. S typickými představiteli těchto prog. systémů seznámí studenty tento předmět.

Compulsory literature:

1) Krol, E.: Vše o INTERNETU Průvodce uživatele a katalog zdrojů. SCIENCE, Veletiny 1995, 490s., ISBN 80-901475-4-2 2) Třísková, L.: GNU nástroje pro tvorbu www stránek. GRADA Publishing, Praha 200, 242s. ISBN 80-7169-861-X 3) Šimek, T., Bříza, V.: MICROSOFT POWERPOINT 4.0: Základní příručka uživatele. Computer Press, Praha, 121s., ISBN 80-85896-16-8

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu 2. MS PowerPoint – základy vytváření prezentací 3. MS PowerPoint – možnosti animace, publikování prezentace na Internetu 4. Bloková schémata a vývojové diagramy 5. MS Visio - algoritmizace úlohy a formální zápis 6. Äplikace MS Visio pro prezentaci technologického postupu 7. MS Photo Editor – principy práce 8. Open source software – možnost využití 9. GIMP – rastrová grafika, základní nástroje 10. GIMP – využití filtrů pro editaci obrázků 11.- Zpracování semestrálního projektu (tvorba schématu dle zadání)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.