545-0004/02 – User Software Standards (USS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits3
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Schopnost vyhledávat a zpracovávat informace různého charakteru

Teaching methods

Summary

Schopnost vyhledávat a zpracovávat informace různého charakteru znamená používat odpovídající programové prostředky. S typickými představiteli těchto prog. systémů seznámí studenty tento předmět.

Compulsory literature:

1) Krol, E.: Vše o INTERNETU Průvodce uživatele a katalog zdrojů. SCIENCE, Veletiny 1995, 490s., ISBN 80-901475-4-2 2) Třísková, L.: GNU nástroje pro tvorbu www stránek. GRADA Publishing, Praha 200, 242s. ISBN 80-7169-861-X 3) Šimek, T., Bříza, V.: MICROSOFT POWERPOINT 4.0: Základní příručka uživatele. Computer Press, Praha, 121s., ISBN 80-85896-16-8

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu 2. MS PowerPoint – základy vytváření prezentací 3. MS PowerPoint – možnosti animace, publikování prezentace na Internetu 4. Bloková schémata a vývojové diagramy 5. MS Visio - algoritmizace úlohy a formální zápis 6. Äplikace MS Visio pro prezentaci technologického postupu 7. MS Photo Editor – principy práce 8. Open source software – možnost využití 9. GIMP – rastrová grafika, základní nástroje 10. GIMP – využití filtrů pro editaci obrázků 11.- Zpracování semestrálního projektu (tvorba schématu dle zadání)

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.