545-0012/06 – Automatizace lomu (Aut.L)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN11 Ing. Roman Danel, Ph.D.
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza technologického procesu lomu z hlediska automatizace, shrnutí a definice systémů automatizace. Získání schopnosti popsat,analyzovat a navrhnout automatizaci lomových zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozebírá lom z hlediska automatizace. Na základě systémového rozboru popisuje automatizaci jednotlivých podsystémů uhelných lomů a lomů ostatních surovin. Zabývá se propojením jednotlivých částí automatizovaných systémů a datovými toky. Popisuje základní systémy pro řízení a projektování výroby, metody a postupy získávání digitálních dat a vytváření digitálních modelů.

Povinná literatura:

Neustupa,Z: Automatizace v povrchovém dobývání surovin, Sylabus VŠB,2006 Neustupa,Z.: Digitální model lomu, Sylabus, VŠB, 2008

Doporučená literatura:

Kalát,J.;Toms, J.: Automatizace lomů, Skripta VŠB, 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lom jako řízený systém. Automatizace DPD, rozbor systému, prostředky, řídící systémy. Automatizace rypadel a zakladačů Řízení kolejové dopravy. Řízení autodopravy. Přenosové systémy na lomech. Automatizace energetického systému. Automatizace sacích bagrů a plovoucích zařízení. Řízení technologického procesu lomu, Digitální model lomu. Systémy pro automatické projektování a plánování lomů, Grafická data, digitalizace, fotogrametrie. Výrobně informační systém, požadavky, vytváření výstupy, zpětná vazba na plánování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku