545-0019/01 – Programming I (PRG1)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantorIng. Jan Růžička, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student získá základní znalosti programátorských aktivit včetně aplikace.

Teaching methods

Summary

Co je Visual Basic? Základní informace. Vytváření a ladění aplikací. Objekty. Vlastnosti, události a metody. Prvky jazyka. Práce s databázemi. Vstupy a výstupy. Práce se soubory. Grafika, texty a barvy. DDE.

Compulsory literature:

1. Craig, C., J., Webb, J.: Visual Basic 5.0 – programátorská dílna, Praha, Computer Press 1997 2. Černý, J.: Visual Basic 5.0 (podrobný průvodce začínajícího uživatele), Grada Publishing 1997 3. Halvorson, M.: Microsoft Visual Basic 6.0 Professional, Krok za krokem, Brno, Computer Press 1999 4. The Mandelbrot Set International, Ltd.: Mistrovství ve Visual Basicu 6.0, Praha, Computer Press 1999

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Objektově orientované programování - základy. 2. Prostředí Visual Basic. Objekty projektu. Formuláře, moduly, moduly třídy. 3. Práce s ovládacími prvky. Vlastnosti a metody ovládacích prvků. 4. Řídící a rozhodovací struktury v prostředí Visual Basic. Funkce. Procedury. 5. Práce s formuláři. Tiskárny. Ovladače chyb. 6. Ladění programů. Kompilace. 7. Zpracování událostí v prostředí Visual Basic. 8. Hlavní ovládací prvky používané v prostředí Visual Basic (I). 9. Hlavní ovládací prvky používané v prostředí Visual Basic (II). 10. Hlavní ovládací prvky používané v prostředí Visual Basic (III). 11. Kolekce a pole. Zpracování souborů (vstup/výstup). Zpracování řetězců. 12. Relační databáze. Přístup k relačním databázím. Objety DAO (data access objects). 13. Využití SQL jazyka. Tvorba objektu recordset. Databázové aplikace. 14. DDE (direct data exchange). Komunikace s programy balíku MS Office.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner