545-0022/01 – Technická kybernetika (TK)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR50 prof. Ing. Alois Burý, CSc.
OTT007 Ing. Lukáš Otte, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést posluchače studijního oboru Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu, do základů problematiky předmětů studijního oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je základním oborovým předmětem, seznamujícím posluchače se základy systémového přístupu, a se základy automatického řízení logického typu i automatické regulace. Zabývá se i základy výpočetní techniky a technickými prostředky automatizace.

Povinná literatura:

STRAKOŠ,V.,BURÝ,A.: Základy technické kybernetiky, VŠB v Ostravě, Ediční středisko VŠB v Ostravě, 1992, 96 stran, ISBN 80-7078-151-3. BURÝ,A.: Teorie systémů a řízení, VŠB-TU Ostrava, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007,79 stran, ISBN 978-80-248-1602-9.

Doporučená literatura:

VÍTEČKOVÁ,M.,VÍTEČEK,A. : Základy automatické regulace, VŠB-TU Ostrava, REPRONIS Ostrava, 2006, 200 stran, ISBN 80-248-1068-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, domácí úkoly, konzultace, početní cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Úvod 2.Teorie systémů 3.Popis dynamických vlastností spojitých systémů 4.Automatická regulace 5.Automatické řízení logického typu 6.Výpočetní technika 7.Technické prostředky automatizace 8.Systematika důlní výroby

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku