545-0025/01 – Technical Means of Automation (TPA)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Described, summaries and definitions of technical means of automation. Based on the understanding of the described principles , to derive and propose technical solutions to the automation and process control.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The course introduces the problems of automation in terms of technical solutions. Defines principles hardware of automation. Describes the various parts of the control system, means for obtaining and processing information and control. Defines steps of designing and application of technical means of automation, upon based on an understanding of the principles.

Compulsory literature:

BOLTON, W.: Instrumentation and Control Systems, 2004, Oxford: Elsevier, 339 p., ISBN 0-7506-6432-0 Řepka, M. - Danel, R. - Neustupa, Z.: USE OF THE BIOLOID ROBOTIC KIT IN THE TEACHING OF AUTOMATION AND PROGRAMMING LANGUAGES, 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM 2012, Bulgaria.

Recommended literature:

Řepka, M. - Danel, R. - Neustupa, Z.: USE OF THE BIOLOID ROBOTIC KIT IN THE TEACHING OF AUTOMATION AND PROGRAMMING LANGUAGES, 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM 2012, Bulgaria.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Použití řídící techniky na dolech. podmínky nasazení. 2. Řídící systém a jeho části. Měření neelektrických veličin. 3. Principy snímačů-odporový, kapacitní, indukční, indukčnostní, magnetické 4. Principy snímačů- piezoelektrický, emisní,ionizační, termoelektrické.. 5. Principy snímačů-optoelektronické, ionizační, generátorové světelného záření 6. Měření polohy, výchylky, rychlosti 7. Deformace, síly, zrychlení, vibrací 8. Tlaku, průtoku, vakua, stavu hladiny. 9. Měření teploty. 10. Analýza plynů, důlního ovzduší, kvality materiálu. 11. Měření záření. 12. Převodníky a zesilovače. 13. Technika přenosu informací, vyhodnocování, ovládání, signalizace. 14. Řídící obvody důlních systémů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner