545-0025/02 – Technical Means of Automation (TPA)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits3
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1
Combined Graded credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Described, summaries and definitions of technical means of automation. Based on the understanding of the described principles , to derive and propose technical solutions to the automation and process control.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The course introduces the problems of automation in terms of technical solutions. Defines principles hardware of automation. Describes the various parts of the control system, means for obtaining and processing information and control. Defines steps of designing and application of technical means of automation, upon based on an understanding of the principles.

Compulsory literature:

BOLTON, W.: Instrumentation and Control Systems, 2004, Oxford: Elsevier, 339 p., ISBN 0-7506-6432-0 Řepka, M. - Danel, R. - Neustupa, Z.: USE OF THE BIOLOID ROBOTIC KIT IN THE TEACHING OF AUTOMATION AND PROGRAMMING LANGUAGES, 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM 2012, Bulgaria.

Recommended literature:

Řepka, M. - Danel, R. - Neustupa, Z.: USE OF THE BIOLOID ROBOTIC KIT IN THE TEACHING OF AUTOMATION AND PROGRAMMING LANGUAGES, 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM 2012, Bulgaria.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Použití řídící techniky na dolech. podmínky nasazení. 2. Řídící systém a jeho části. Měření neelektrických veličin. 3. Principy snímačů-odporový, kapacitní, indukční, indukčnostní, magnetické 4. Principy snímačů- piezoelektrický, emisní,ionizační, termoelektrické.. 5. Principy snímačů-optoelektronické, ionizační, generátorové světelného záření 6. Měření polohy, výchylky, rychlosti 7. Deformace, síly, zrychlení, vibrací 8. Tlaku, průtoku, vakua, stavu hladiny. 9. Měření teploty. 10. Analýza plynů, důlního ovzduší, kvality materiálu. 11. Měření záření. 12. Převodníky a zesilovače. 13. Technika přenosu informací, vyhodnocování, ovládání, signalizace. 14. Řídící obvody důlních systémů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 40  0
        Other task type Other task type 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner