545-0027/01 – Ekonomické systémy (EKS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Jana Bartoňová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR63 Ing. Jana Bartoňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v oblasti ekonomických systémů, pochopení principu tržního mechanizmu a následná aplikace nabytých vědomostí při řešení úloh zaměřených na ekonomiku podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu jsou informace o podniku jako systému, o jeho kapitálové a majetkové struktuře, o podnikových nákladech a výnosech včetně hospodářského výsledku. Samostatně je řešen systém finanční (finanční dokumenty, instituce a trhy),systém daňový a systém pojištění.

Povinná literatura:

SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 4.vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4. REVENDA, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4.vyd. Praha : Management Press, 2005. 627 s. ISBN 80-7261-132-1.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Typy ekonomických systémů - tradiční, příkazové, tržní a smíšené ekonomiky. 2. Systém tržního mechanizmu - charakteristika poptávky a nabídky, elasticita poptávky a nabídky, tvorba tržní rovnováhy a tržní ceny. 3. Hodnocení národního hospodářství - subjekty národního hospodářství, cíle českého ekonomického systému. 4. Systém podnikání - podnikatelský proces jako koloběh kapitálu, legislativa v oblasti podnikání, formy organizace podniku - živnosti, obchodní společnosti, družstva, státní podniky. 5. Hospodaření s dlouhodobým majetkem podniku - jeho třídění, opotřebení, odepisování, využívání a reprodukce. 6. Hospodaření s oběžným majetkem - jeho struktura, oceňování, normování, optimalizace zásob. 7. Kapitálová struktura podniku - faktory ovlivňující velikost podnikového kapitálu, vlastní kapitál a jeho členění, cizí kapitál. 8. Pracovníci a produktivita práce - průměrný evidenční počet pracovníků, klasifikace pracovníků. Význam produktivity práce pro podnik, měření produktivity práce, faktory ovlivňující produktivitu práce. 9. Náklady podniku - vymezení pojmu a jejich význam. Druhové třídění nákladů, třídění nákladů dle vztahu k objemu produkce, kalkulační třídění nákladů. Snižování nákladů, optimalizace nákladů. 10. Výnosy podniku - vymezení a význam výnosů. Výnosy provozní, finanční a mimořádné. Faktory ovlivňující objem výnosů. 11. Hospodářský výsledek podniku - vymezení a význam hospodářského výsledku, faktory ovlivňující hospodářský výsledek. Rentabilita podniku. 12. Daňový systém - daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z příjmů, daň silniční, daň dědická , darovací a z převodu nemovitosti, daň z nemovitostí. 13. Systém pojištění - sociální a zdravotní pojištění, komerční pojištění - pojištění osob (životní pojištění a penzijní připojištění), pojištění majetku a odpovědnosti. 14. Finanční systém - finanční dokumenty, finanční instituce, finanční trhy. Funkce a úloha bank v tržní ekonomice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku