545-0029/01 – Aplikovaná umělá inteligence (AUI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KEB30 doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je navázat na pokročilé znalosti z oblasti teorie automatického řízení a teorie systémů a na základní znalosti z oblasti umělé inteligence. Tyto znalosti dále rozvinout pro aplikační oblasti řešení úloh, plánování úloh, dokazování vět, induktivního učení neuronových sítí až k aplikaci evolučních metod a algoritmů a umělého života.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje se základními teoretickými i aplikačními možnostmi umělé inteligence. Po uvedení základní klasifikace oblastí využití tohoto moderního vědního oboru, předmět rozvíjí jeho základní směry vývoje. Studenti se seznámí se způsoby reprezentace znalostí, znalostními systémy, vyhledávání znalostí a dat z databází, otázkami strojového učení a vidění, adaptivními a učícími se systémy až k aplikacím virtuální reality. Látka je procvičována na praktických aplikačních příkladech zahrnujících aspekty surovinového průmyslu. V závěru jsou posluchači seznámeni s využitím evolučních algoritmů a oblastí umělého života.

Povinná literatura:

Jiroušek,R. : Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci. VŠE Praha, 1995 Mařík,V. a kol. : Umělá inteligence I. Academia Praha, 1993 Pokorný,M.: Řídící systémy se znalostní bází. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1995 Vondrák,I..: Umělá inteligence a neuronové sítě. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1994 6) http://alife.tuke.sk/ POKORNÝ, Miroslav a Pavel PETRÁNEK. Systémy s umělou inteligencí, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FEI, 2004.

Doporučená literatura:

Kotek,Z. a kol. : Adaptivní a učící se systémy. SNTL Praha, 1980

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kořeny UI, základní směry 2. Metody reprezentace a zpracování znalostí, znalostní systémy 3. Kvalitativní modelování, plánovací systémy 4. Expertní systémy, sémantické sítě, rámce, pravidlové a inferenční sítě 5. Vyhledávání znalostí a dat z databází 6. Fuzzy systémy a jejich aplikace 7. Umělé neuronové sítě, model neuronu, algoritmus zpětného šíření,struktury ANN 8. Aplikace umělých neuronových sítí 9. Strojové učení a učící se systémy, učení s učitelem a bez učitele 10. Rozpoznávání a počítačové vidění, příznaky, struktury, počítačové vidění, vizualizace 11. Umělý život, systém SWARM, biokybernetika 12. Virtuální realita, jazyky VR, aplikace VR 13. Evoluční systémy a algoritmy, genetické algoritmy 14. Aplikace umělé inteligence v průmyslu a oblasti kybernetických systémů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.