545-0030/01 – Automation and Computers III (AaPIII)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantorprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Connection knowledge from previous courses in order to obtain the ability to design and integrate systems for automation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course acquaints students with issues of technological processes, transport network and monitoring and control systems. It is based on a systematic approach in analyzing the issue of automated control systems for technological processes in the mineral resources industry.

Compulsory literature:

LIPTAK, B.G.: Instrument Engineers´ Handbook, 4th Edition – Process Measurement and Analysis, Vol.1. New York (USA): ISA, 2003. 1824 p. ISBN 08-49310-830 BOYES, W.: Instrumentation Reference Book, 3rd Edition, 2002, New York (USA): ISA, 1062 p., ISBN 07-50671-238.

Recommended literature:

FRADEN, J.: Handbook of Modern Sensors, 2004, New York (USA): Springer, 589 p., Hardcover, ISBN 0-387-00750-4. BOLTON, W.: Instrumentation and Control Systems, 2004, Oxford: Elsevier, 339 p., ISBN 0-7506-6432-0

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Dopravní sítě a jejich význam ( zdroj, síť, spotřeba) 2. Obecný charakter IS ( rozvodné, svodné, kombinované) 3. Konstrukční prvky potrubních sítí 4. Konstrukční prvky el. sítí 5. Obecné rovnice pro proudění v IS a jejich aplikace na konkrétní sítě 6. Význam a konstrukce kolektorů 7. Výpočet rozdělení proudu ve větvích sítě 8. Výpočet průřezu větví IS ( metoda CPM) 9. Výpočet tloušťky stěny potrubí 10. Ztráty v rozvodu IS 11. Údržba IS 12. Obecný charakter el. sítě 13. „Zdroje“ pro IS, pracovní charakteristika a možnosti regulace 14. Účinnost zdrojů – ( příčiny a význam) 15. Výpočet výkonu motoru „zdroje“ 16. Čerpadla a čerpací stanice ( princip, charakteristiky) 17. Kompresory a kompresorové stanice ( princi, charakteristiky) 18. Ventilátory ( princip, charakteristiky) 19. Kotelny – výroba a rozvod tepla 20. Výměníkové stanice 21. Paralelní a sériová práce agregátů 22. Řízení a regulace agregátů a stanic 23. Větrání kolektorů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 21
                Project Project 17  0
                Written exam Written test 16  0
        Examination Examination 67 (67) 26
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner