545-0032/02 – Regional Economics (6225)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Helena TrčkováSubject version guarantorDr. Ing. Emil Fröhlich
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaa

Teaching methods

Summary

Cílem výuky je podat vybrané základní poznatky o prostorově ekonomických přístupech v tržní ekonomice používaných jak v podmínkách ČR, tak v Evropě. Druhá část studia tohoto interdisciplinárního vědního oboru obsahuje charakteristiky regionu ČR podle vybraných faktorů a funkcí, praktické projevy regionální ekonomické politiky, používaných nástrojů a úvodní poznatky o hospodářských funkcích obcí a měst (municipalit).

Compulsory literature:

Matoušková,Z., Haloužka,P., Brandová,H., Černoch,P. : Úvod do prostorové ekonomiky,VŠE, Praha 1992 Hampl,M., Gardavský,V., Kühnl,K. : Regionální struktura a vývoj osídlení ČSR. Praha, 1987 Vanhove,N. , Klaassen,L.H. : Gower Publishing Company Limited, 1987

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Ekonomické aspekty prostoru, nabídka (poptávka po) prostorových faktorech 2.Základní pojmy regionalistiky 3.Prostorová ekonomika vývoj prostorové ekonomiky teorie lokalizace a rozmisťování základy prostorových ekonomických přístupů (Thunen, Launhard, Weber, Palander, Losch) Regionální ekonomický vývoj meziregionální pohyb pracovních sil, kapitálu a zboží základní koncepce regionálního růstu 4.Pozadí a motivace regionální hospodářská politika interakce ekon. jednotky a oblasti, vztah, ovlivňování současné přístupy v Evropě, ČR a bývalé ČSFR 5.Pracovní síla v regionech rozmístění obyvatel a pracovních sil v regionech, projevy a typy nezaměstnanosti 6.Regionální aspekty životního prostředí důsledky negativních vlivů a stav regionu v ČR 7.Postavení municipalit (měst a obcí) v územním systému samospráva a přenesená působnost v ekonomických souvislostech (finanční, majetkové, sektorové) 8.Podněty regionálního rozvoje základní klasifikace regionálních podnětů nositelé regionální politiky a jejich funkce 9.Územní plánování koncepce trvale udržitelného rozvoje a urbanizace 10.Organizační, rozhodovací a informační prostorové prostředky úloha a význam územního marketingu a managementu 11.Současná regionální ekonomická politika v Evropě a v ČR

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.