545-0033/03 – Veřejné finance (6225)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Eliška SkřídlovskáGarant verze předmětuIng. Eliška Skřídlovská
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

aaa

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje se základy veřejných financí jako nástrojem zabezpečování cílů veřejné ekonomiky. Postihuje základní strukturu a funkce veřejných příjmů a výdajů, problematiku daní, rozpočtový proces a jeho pravidla, fiskální instituce, státní rozpočet, účelové státní fondy, rozpočty obcí a krajů, financování příspěvkových organizací státu a samosprávných celků, financování organizačních složek státu a samosprávných celků.

Povinná literatura:

Základní literatura 1.Peková,J. Veřejné finance, úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2002.ISBN 80- 86395-19-7 2.Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy Praha: MANAGEMENT PRESS, 2004. ISBN 80-7261-086-4 3.Musgrave, R.A., Musgrave, P.B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. Doplňková literatura: Časopisy – Veřejná správa, Moderní obec

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Struktura a základní funkce veřejných financí v ČR. Druhy veřejných rozpočtů, uplatňování alokační, redistribuční a stabilizační funkce ve veřejných rozpočtech ČR, vzájemné vztahy mezi veřejnými rozpočty. 2. Daně. Klasifikace daní, uplatňování zásady užitku a schopnosti daňové úhrady, vertikální a horizontální spravedlnost při výběru daní, požadavky na dobrý daňový systém, náklady zdanění. 3. Fiskální federalizmus. Fiskální decentralizace, vertikální a horizontální model ve fiskálním federalizmu, úroveň zabezpečování veřejných statků, zásady uplatňované při financování jednotek. 4. Státní rozpočet. Proces sestavování, schvalování, plnění a kontroly státního rozpočtu ČR, rozpočtové období, zajišťování vyrovnanosti státního rozpočtu. 5. Rozpočtová pravidla a rozpočtová skladba. Funkce rozpočtových pravidel, použitelnost prostředků ze státního rozpočtu, rozpočtová opatření, rezervy, porušování rozpočtové kázně, zásady třídění příjmů a výdajů v rozpočtové skladbě. 6. Příjmy veřejných rozpočtů ČR. Typologie příjmů veřejných rozpočtů: daňové příjmy (daně, poplatky, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a pod.), nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, dotace; přiřazení příjmů jednotlivým druhům veřejných rozpočtů. 7. Správa daní a poplatků. Finanční orgány, náklady na správu daní, správa daní, správních poplatků, místních poplatků; daně a poplatky v oblasti životního prostředí. 8. Veřejné fondy. Typy veřejných fondů v ČR, jejich postavení v systému veřejných rozpočtů, způsob hospodaření. Státní fondy: jejich účel, zdroje financování a použití prostředků. Vládní granty. 9. Územní finance. Druhy územních rozpočtů, vztahy ke státnímu rozpočtu. 10. Rozpočty okresních úřadů. Funkce okresního úřadu. Rozpočet okresního úřadu, jeho sestavení, schvalování a kontrola, hlavní druhy příjmů a výdajů. 11. Hospodaření obcí. Funkce obcí, územní rozvoj obcí, finanční postavení obcí, rozpočtový proces na úrovni obcí, struktura příjmů obcí, možnosti ovlivňování příjmů obcemi. 12. Vyrovnanost veřejných rozpočtů. Vyrovnanost veřejných rozpočtů, vznik rozpočtového deficitu, cyklický a strukturální deficit, veřejný dluh. 13. Sociální pojištění. Účel a obsah sociálního pojištění v ČR, vazba ke státnímu rozpočtu a mechanismus hospodaření, poplatníci a konstrukce pojistného. 14. Zdravotní pojištění. Formy organizace a financování zdravotní péče ve vyspělých zemích. Veřejné zdravotní pojištění v ČR, vazba ke státnímu rozpočtu, poplatníci a konstrukce pojistného. 15. Nástroje řešení důchodové nerovnosti. Přístupy vyspělých zemí k řešení nerovností, metody měření chudoby, sociální potřebnost, konstrukce a funkce minimálních příjmových veličin v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku