545-0034/03 – Veřejná ekonomika a sociální služby (6225)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity9
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

aaa

Vyučovací metody

Anotace

Předmět objasňuje základní pojmy a problémy veřejné ekonomiky, specifika a odchylky veřejného sektoru od sektoru tržního, jeho organizaci a řízení, vztah k veřejné správě, způsob financování služeb ve veřejném sektoru. V části „… sociální služby“ je předmět zaměřen na teorii a praxi sociálního zabezpečení se zaměřením na ekonomiku programů sociálního zabezpečení v rámci sociální politiky

Povinná literatura:

1. Strecková, Y., Malý, I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Brno: Computer Press, 1998, ISBN 80-7226-112-6 2. Halásek, D., Skřídlovská, E. a další. Veřejný sektor. Ostrava: VŠB-TU, 1999, ISBN 80-7078-717-1 3. Žižková, J. a kol. Úvod do studia sociální politiky. Praha: VŠE, 1995, ISBN 80-7079-450-x 4. Vostatek Sociální zabezpečení – teorie a politika. Praha: VŠE, 1995.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

a) Veřejná ekonomika 1. Definice veřejné ekonomiky, její postavení v ekonomickém systému ČR, veřejná ekonomika jako nástroj veřejné politiky. 2. Úloha státu v ekonomice, její vývoj, teorie státních selhání. 3. Teorie statků, kritéria členění statků, charakteristiky čistého kolektivního statku, smíšeného kolektivního statku. 4. Zabezpečení veřejných statků, jejich financování z veřejných prostředků, poptávka po veřejném statku. 5. Externality a jejich význam ve veřejné ekonomice, statky pod ochranou. 6. Veřejný sektor a smíšená ekonomika, funkce veřejného sektoru. 7. Velikost a struktura veřejného sektoru, faktory působící na velikost veřejného sektoru. 8. Příčiny existence veřejného sektoru, teorie tržních selhání. 9. Organizace a podniky ve veřejném sektoru. 10. Neziskové organizace, jejich členění a specifika činnosti a hospodaření. 11. Veřejná kontrola, podstata, pravidla typy a subjekty. 12. Teorie veřejné volby, přímá a zastupitelská demokracie. b) Sociální služby 1. Vysvětlení základních pojmů a teoretických přístupů k pojetí sociálního zabezpečení jako jádra sociální politiky. 2. Struktura (dílčí programy či podsystémy) sociálního zabezpečení z pohledu sociálních redistribucí, zjišťování potřebnosti a způsobu financování. 3. Důchodové pojištění (1. pilíř sociálního zabezpečení), charakteristika sociálních rizik, které pokrývá a s nimi spojených dávek, konstrukce pojistného, používané metody financování. 4. Nemocenské pojištění, charakteristika rizik, která jsou jím pokryta, dávky nemocenského pojištění. 5. Vazba sociálního pojištění na soukromé pojištění. Základní parametry penzijního připojištění se státním příspěvkem. 6. Současné problémy financování sociálního pojištění. 7. Systém státní sociální podpory (2. pilíř sociálního zabezpečení) – základní znaky, mechanismus algoritmu, rozsah, redistribuce a finanční náročnost systému, valorizační mechanismus. 8. Systém sociální pomoci (3. pilíř sociálního zabezpečení), účel, sociální rizika, která pokrývá, způsob financování s důrazem na úlohu veřejných rozpočtů. Sociální potřebnost.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku