545-0037/01 – Stochastické metody modelování (SSMM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LET08 Ing. Dagmar Létavková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače oborů: Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu a Systémové inženýrství s možnostmi a principy modelování stochastických systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou seznámeni se základy některých postupů a metod z oblasti analýzy datových matic. Důraz je kladen na praktické znalosti, cvičení probíhají s podporou specializovaného statistického softweru SAS, modul Guide. Využívá se rovněž zpracování v MS Excelu. Předmět předpokládá počáteční základní znalosti teorie pravděpodobnosti a popisné statistiky. Tento předmět slouží jako teoretická základna pro navazující studium Business Intelligence, Knowledge Management, Data Mining, Web Mining, Text Mining.

Povinná literatura:

MELOUN, M. & MILITKÝ, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, 2004. 839 s. ISBN 80-200-1254. MELOUN, M., MILITKÝ, J. & HILL, M. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia, 2005. 449 s. ISBN 80-200-1335-0. http://homen.vsb.cz/~let08/statistika/

Doporučená literatura:

SEGER J., HINDLS, R. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1995. BERNARRD, J.: Technický experiment. Praha: ČVUT, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náhodná veličina, její charakteristiky a rozdělení, náhodné procesy 2. náhodný výběr a jeho statistiky 3. bodový a intervalový odhad parametrů 4. testování statistických hypotéz 5. jednoduchá analýza rozptylu 6. mnohorozměrná analýza rozptylu 7. jednoduchá regresní a korelační analýza 8. vícenásobný regresní model – vzsvětlující proměnné, residuální složka, testování hypotéz, posouzení vhodnosti modelu 9. autokorelační a vzájemná korelační funkce, autoregrese 10. časové řady a jejich rozklad na jednotlivé složky 11. tvorba „klasických“ modelů časových řad, predikce budoucích hodnot 12. regresní analýza v časových řadách, diferencování řad 13. Boxovy-Jenkinsovy modely časových řad 14. Celkové zhodnocení dvou odlišných přístupů k technickým datům – data ve formě náhodného výběru a data ve formě uspořádané řady 15. Stručný přehled o využití a významu mnohorozměrných statistických metod (analýza hlavních komponent, faktorová analýza, kanonická korelace, diskriminační analýza) 16. Plánování experimentu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.