545-0037/04 – Stochastické metody modelování (SSMM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
POL12 RNDr. Jiří Poláček, CSc.
PRA76 Ing. Pavel Praks, Ph.D.
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače oborů: Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu a Systémové inženýrství s možnostmi a principy modelování stochastických systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou seznámeni se základy některých postupů a metod z oblasti analýzy datových matic. Důraz je kladen na praktické znalosti, cvičení probíhají s podporou specializovaného statistického softweru SAS, modul Guide. Využívá se rovněž zpracování v MS Excelu. Předmět předpokládá počáteční základní znalosti teorie pravděpodobnosti a popisné statistiky. Tento předmět slouží jako teoretická základna pro navazující studium Business Intelligence, Knowledge Management, Data Mining, Web Mining, Text Mining.

Povinná literatura:

MELOUN, M. & MILITKÝ, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, 2004. 839 s. ISBN 80-200-1254. MELOUN, M., MILITKÝ, J. & HILL, M. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia, 2005. 449 s. ISBN 80-200-1335-0. http://homen.vsb.cz/~let08/statistika/

Doporučená literatura:

SEGER J., HINDLS, R. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1995. BERNARRD, J.: Technický experiment. Praha: ČVUT, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Analýza časových řad 2. Analýza rozptylu s několika faktory 3. Mnohorozměrná regresní analýza 4. Mnohorozměrná korelační analýza 5. Shluková analýza 6. Analýza hlavních komponent 7. Boxovy-Jenkinsnovy modely

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2001/2002 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 17  0 3
                Písemka Písemka 16  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.