545-0038/01 – System Applications in Raw-materials Industry (SASP)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír KeboSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI20 Ing. Robert Klimunda
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenty s dekompozicí příkladů výrobních systémů z oblasti surovinového průmyslu s následnou aplikací systémového přístupu.

Teaching methods

Summary

Subject gives to students knowledge about possibities of SCADA/HMI visualization systems. They can work with one of this systems – InTouch. They see possibilities of system, ability to collecting data directly from technological process, real-time visualization or looking to process via Internet. Next students see possibilities of mobile information technologies and products for computer construction designing. At least they see importance of data archiving and application security.

Compulsory literature:

journals: Automatizace/Automation, IT System <URL> www.wonderware.com (www.pantek.cz)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Struktura řízení podniku, komunikace mezi jednotlivými částmi 2. Vizualizační systémy pro řízení, prostředí InTouch 3. Základy prostředí InTouch, tvorba aplikací 4. Alarmní a událostní systém, reálné a historické trendy 5. Komunikace s jinými aplikacemi pomocí DDE, NetDDE 6. FactorySuite - komplexní řešení řízení ve výrobním podniku 7. Řízení vsádkové výroby – prostředek InBatch 8. Internetové technologie ve vizualizačních systémech 9. Příklady využití vizualizačních systémů v praxi 10. Mobilní informační systémy, současné možnosti využití 11. Počítačem podporovaný návrh - CAD systémy 12. EAM systémy pro plánování a řízení údržby 13. Archivace, zálohování dat 14. Ochrana dat a aplikací

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 27  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner