545-0039/06 – Computer Course (PocPr)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits3
Subject guarantorIng. Pavel Staša, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOT75 Ing. Jan Gottfried, Ph.D.
STR38 Ing. Alena Straková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Combined Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student gets basic skills in usadge of personal computers, university network, e-mail and other information sources. He/she learns basics of text processing, spreadsheats, databases and information presentation. Student memorise knowldgw how to use university computer network and he can be able present his knowledge by software Word and Excel.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Student gets basic skills in usadge of personal computers, university network, e-mail and other information sources. He/she learns basics of text processing, spreadsheats, databases and information presentation. Student memorise knowldgw how to use university computer network and he can be able present his knowledge by software Word and Excel.

Compulsory literature:

Manuals ant textbooks on Windows and Office program suite.

Recommended literature:

Manuals ant textbooks on Windows and Office program suite.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zásady a základy práce se školní počítačovou sítí, seznámení s: - http://uzivatel.vsb.cz - http://rozvrh.vsb.cz - http://posta.vsb.cz - http://knihovna.vsb.cz - http://stravovani.vsb.cz - http://sirius.vsb.cz - http://rubin.vsb.cz 2. základní komponenty PC (základní deska, paměti, disky, optické mechaniky, monitory, scanner, myš, klávesnice, porty – USB, LPT, COM, FireWire) 3. základy práce s operačními systémy Windows (Spuštění systému, vypnutí systému, nastavení tiskárny, vzdálená plocha, nastavení obrazovky, šetřič obrazovky, příkazová řádka, Windows Update, nastavení času, nastavení hlasitosti, práce s ikonami, instalace a odebrání programů) 4. základy práce s operačními systémy Windows - zabezpečení počítače proti virům a napadení počítače (antivirus, firewall, antispyware) 5. práce se soubory v počítači (vytvoření složky, pohyb ve složkách, označování souborů a složek, přejmenování složky, smazání složky, vytvoření souboru, přejmenování souboru, kopírování souborů a složek, mazání souborů a složek, přesouvání souborů a složek atd.) 6. nástroje internetu, vyhledávání na internetu, Wikipedia, Google, Seznam, uložení internetových stránek do počítače, práce s elektronickou poštou, posílání příloh 7. základy textového editoru MS Word – vytvoření nového dokumentu, uložení dokumentu, otevření existujícího dokumentu, označování textu, změna velikosti písma, typu písma, podtržení, tučné kurzíva, zarovnávání 8. základy textového editoru MS Word – odrážky a číslované odrážky, vložení obrázku, vložení tabulky, vložení čísla stran, tisk dokumentu 9. Samostatné cvičení editoru MS Word 10. Čtení a vytvoření PDF dokumentu, práce s PDF dokumentem, jeho zabezpečení 11. základy tabulkového procesoru MS Excel - základní pojmy a funkce, adresování a vzorce 12. základy tabulkového procesoru MS Excel - grafy 13. Samostatné cvičení editoru MS Excel 14. Závěrečné opakování

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner