545-0040/01 – Programming II ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jan Růžička, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. DLL. Windows API. OLE. 2. Tvorba ovládacích prvků (OCX). Moduly třídy. 3. Využití jazyka Visual Basic pro tvorbu GIS aplikací. Programové mapové komponenty. 4. Objektově orientovaný přístup při tvorbě GIS aplikací. Tvorba specificky zaměřených aplikací s využitím programových mapových komponent. 5. Programové mapové komponenty MapObjects. Objekt MapObjects Map. 6. Tvorba a práce s objektem MapObjects.Recordset. Prostorové dotazy. 7. Přístup k relačním databázím přes rozhraní ODBC (Open database connectivity). Vazba na objekt MapObjects.Recordset. 8. Práce se zobrazovacími nástroji MapObjects. Vizualizační a klasifikační nástroje. 9. Další prvky programových mapových komponent MapObjects. 10. Nástroje pro uživatelskou úpravu (rozšíření) programových prostředků pro GIS s využitím jazyka Visual Basic (I). 11. Nástroje pro uživatelskou úpravu (rozšíření) programových prostředků pro GIS s využitím jazyka Visual Basic (II). 12. Grafika a speciální efekty. 13. Tvorba vlastních programových mapových komponent. Ovládací prvky. DLL knihovny. Integrace. 14. Další možnosti využití jazyka Visual Basic. Nové trendy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner