545-0048/01 – Dálkový průzkum Země ( )

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Elektromagnetické záření, elektromagnetické spektrum. Radiometrické veličiny. Zdroje záření. Interakce s prostředím. Odraz. Vliv atmosféry. Rozptyl v atmosféře. Absorpce v atmosféře. Krajinné objekty a jejich identifikace a hodnocení. Pořizování dat – základní rozdělení. Kamery. Filmový materiál. Druhy snímků. Radiometr. Mechanický skener, elektronický skener. Nosiče. Družice a jejich přístrojová technika. Principy zpracování dat DPZ. Úloha DPZ. Interpretace fotografických snímků. Princip digitálního zpracování dat DPZ. Aplikace DPZ.

Povinná literatura:

Kolář J., Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Skripta ČVUT Praha, 1997, 164 stran. Kolář J.: Dálkový průzkum Země. SNTL 1990. Dobrovolný P.: Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. Skripta PřF MU Brno, 1998.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Elektromagnetické záření, elektromagnetické spektrum. 2. Radiometrické veličiny. Zdroje záření. 3. Interakce s prostředím. Odraz. 4. Vliv atmosféry. Rozptyl v atmosféře. Absorpce v atmosféře. Přenosová funkce atmosféry. 5. Krajinné objekty a jejich identifikace a hodnocení. Umělé objekty. 6. Vegetace. 7. Voda. Horniny a zeminy. 8. Pořizování dat – základní rozdělení. 9. Kamery. Filmový materiál. Druhy snímků. 10. Radiometr (vč. spektrálních měření, detektorů, kalibrace). Mechanický skener, elektronický skener. 11. Nosiče. Družice a jejich přístrojová technika. 12. Principy zpracování dat DPZ. Úloha DPZ. 13. Interpretace fotografických snímků. 14. Princip digitálního zpracování dat DPZ. 15. Aplikace DPZ.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku