545-0048/01 – Remote Sensing ( )

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 20+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Elektromagnetické záření, elektromagnetické spektrum. Radiometrické veličiny. Zdroje záření. Interakce s prostředím. Odraz. Vliv atmosféry. Rozptyl v atmosféře. Absorpce v atmosféře. Krajinné objekty a jejich identifikace a hodnocení. Pořizování dat – základní rozdělení. Kamery. Filmový materiál. Druhy snímků. Radiometr. Mechanický skener, elektronický skener. Nosiče. Družice a jejich přístrojová technika. Principy zpracování dat DPZ. Úloha DPZ. Interpretace fotografických snímků. Princip digitálního zpracování dat DPZ. Aplikace DPZ.

Compulsory literature:

Kolář J., Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Skripta ČVUT Praha, 1997, 164 stran. Kolář J.: Dálkový průzkum Země. SNTL 1990. Dobrovolný P.: Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. Skripta PřF MU Brno, 1998.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Elektromagnetické záření, elektromagnetické spektrum. 2. Radiometrické veličiny. Zdroje záření. 3. Interakce s prostředím. Odraz. 4. Vliv atmosféry. Rozptyl v atmosféře. Absorpce v atmosféře. Přenosová funkce atmosféry. 5. Krajinné objekty a jejich identifikace a hodnocení. Umělé objekty. 6. Vegetace. 7. Voda. Horniny a zeminy. 8. Pořizování dat – základní rozdělení. 9. Kamery. Filmový materiál. Druhy snímků. 10. Radiometr (vč. spektrálních měření, detektorů, kalibrace). Mechanický skener, elektronický skener. 11. Nosiče. Družice a jejich přístrojová technika. 12. Principy zpracování dat DPZ. Úloha DPZ. 13. Interpretace fotografických snímků. 14. Princip digitálního zpracování dat DPZ. 15. Aplikace DPZ.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner