545-0056/01 – Teorie řízení (TŘ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu nejprve seznamuje posluchače se základní pojmy a historií teorie automatického řízení a popisem vlastností Spojitých Lineárních Dynamických Systémů (SLDS). Dále využitím laplaceovy transformace pro řešení dynamiky chování lineárních systémů a na příkladechpřibližuje základní prostředky popisu a typy dynamického chování. Teorie je aplikována na spojité regulátory a jejich dynamické vlastnosti, včetně dopravního zpoždění. Je diskutována i důležitá otázka stability lineárních dynamických systémů a kritéria stability.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět rozvíjí základní poznatky z oblasti aplikací teorie automatického řízení. Vychází z analýzy a popisu chování spojitých dynamických lineárních systémů a jejich deterministických modelů. Na základě popisu zpětnovazebního systému řízení podává studentům přehled o možnostech automatického řízení technologických procesů z oblasti surovinového průmyslu. V závěru jsou ukázány úlohy optimálního řízení a nalezení optimálních parametrů dynamických systémů.

Povinná literatura:

Švarc, Šeda, Vítečková: Automatické řízení, Brno, CERM, 2007, ISBN 978-80- 214-3491-2 Balátě J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2003. ISBN 80-7300-020-2 Antonín Víteček, Lubomír Smutný, Jiří Kusyn.: Teorie řízení I : základní pojmy a řešené příklady z Laplaceovy transformace, Ostrava, Vysoká škola báňská, 1988 - 52 s. [5] Šulc B.: Teorie automatického řízení s počítačovou podporou. Praha: ČVUT, 1999. [6] Kubík,S. a kol. : Teorie automatického řízení I. SNTL Praha, 1982. [7] Víteček, A. : Teorie řízení I. Skripta VŠB Ostrava, 1985. [8] Mařík, V. a kol. : Umělá inteligence. Academia Praha 1993. [9] Švarc I.: Teorie automatického řízeníI. Brno: VUT, 1992. [10] Novotný M., Legát P. Technická kybernetika I. Brno: VUT, 1983. [11] http://www.fs.vsb.cz/books/MatMet/ATR.htm

Doporučená literatura:

ŠVARC. I., a kol.: Automatické řízení, Brno, CERM, 2007, ISBN 978-80-214-3491-2 VÍTECKOVÁ,M., VÍTECEK, A. Základy automatické regulace, VŠB TU Ostrava, 2006, , ISBN 80-248-1068-9, 198 s..

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy teorie systémů, klasifikace systémů, formy prezentace a popisu dynamických kybernetických systémů. 2. Historie a směry dalšího rozvoje teorie systémů a řízení, kybernetické systémy, systémy logického typu. 3. Matematické metody popisu dynamických systémů, operátorový přenos, přechodová funkce, statické a frekvenční vlastnosti a charakteristiky. 4. Základní typy dynamického chování prvků řídicích a řízených systémů. 5. Spojité regulátory a jejich vlastnosti. 6. Algebra blokových schémat, regulační obvod jako příklad kybernetického systému. 7. Stabilita spojitých i diskrétních lineárních dynamických systémů, kriteria posuzování stability. 8. Syntéza regulačních systémů, přesnost řízení, přesnost regulace, posuzování kvality činnosti regulačních obvodů. 9. Rozvětvené a mnohaparametrové kybernetické systémy, autonomnost a invariantnost. 10. Stavová interpretace lineárních dynamických systémů, návrh stavového regulátoru. 11. Vlivy nelinaearit na chování dynamických systémů, extremální regulace. 12. Hierarchické a distribuované systémy řízení, průmyslové řídící a informační systémy stavebnicového typu. 13. Problematika optimalizace statických i dynamických systémů, aplikace optimalizace na řídicí systémy. 14. Úloha optimálního řízení a metody jejího řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.