545-0061/02 – Optimalizace (Opt)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout a rozvíjet základní znalosti optimalizace dynamických systémů. Po uvedení metod jednorozměrné statické optimalizace jsou rozebrány základní metody vícerozměrné optimalizace a lineárního programování. Následují teoretické základy dynamické optimalizace se zaměřením na kybernetické systémy. V závěru jsou posluchači seznámeni s využitím genetických algoritmů a aplikacemi evolučních optimalizačních metod.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět rozvíjí základní otázky optimalizace dynamických systémů. Po uvedení metod jednorozměrné statické optimalizace jsou rozebrány základní metody vícerozměrné optimalizace a lineárního programování. Následují teoretické základy dynamické optimalizace se zaměřením na kybernetické systémy. Vzávěru jsou posluchači seznámeni s využitím genetických algoritmů a aplikacemi optimalizačních metod.

Povinná literatura:

http://www.fs.vsb.cz/books/StatickaOptimalizace/ MÍKA, S. Matematická optimalizace. Plzeň : Západočeská univerzita, 1997 Kubík,S. a kol. : Teorie automatického řízení II. SNTL Praha, 1982. Kusýn,J. a kol. : Teorie řízení, Statická optimalizace. Skripta VŠB Ostrava, 1986. Víteček, A. : Optimalizace systémů, Dynamická optimalizace. Skripta VŠB Ostrava, 1992.

Doporučená literatura:

Literatura doporučená vedoucím práce k danému konkrétnímu tématu BP/DP.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Optimalizační úloha, metody jejího řešení 2. Analytické metody řešení jednorozměrné optimalizační úlohy 3. Metoda zlatého řezu a Fibonacciova metoda 4. Statická optim. funkcí více proměnných, typy úloh a metody jejich řešení 5. Řešení vícerozměrné optimalizační úlohy bez omezení 6. Lagrangeova funkce, její určení a význam pro vícerozměrné opt. úlohy 7. Řešení vícerozměrné optimalizační úlohy s omezením ve tvaru rovností 8. Khün-Tuckerovy podmínky, jejich odvození a význam 9. Řešení vícerozměrné opt. úlohy s omezením ve tvaru nerovností 10. Úloha lineárního programování a její řešení, 1. a 2. úloha 11. Vektorová optimalizace 12. Minimalizace vážených účelových fcí 13. Dynamické programování – Bellmanova rekurentní rovnice 14. Extremální regulace, řešení dynamiky uzavřeného RO s extremálním regulátorem 15. Genetické algoritmy a jejich aplikace, evoluční optimalizační metody

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.