545-0066/02 – Operation Systems (OpSys)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits3
Subject guarantorIng. Pavel Staša, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KIJ008 Ing. Martin Kijonka, Ph.D.
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0
Part-time Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to present an overview of the work in the areas of basic principles of operating systems, so that the students are able to use the basic functionality of specific operating systems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Cílem předmětu je předložit přehled v oblastech základních pojmů a principů. Tématické okruhy: Procesy, Přidělování paměti, Management procesů, Komunikace, Přidělování CPU, Víceprocesorové systémy, Synchronizace procesů, Deadlock, Systém souborů, Implementace systému souborů, Struktura odkládacího zařízení, Síťová podpora operačního systému, Grafické uživatelské rozhraní.

Compulsory literature:

Silberchatz A.: Operating System Concepts, 2009 ISBN 978-0470128725

Recommended literature:

Tanenbaum A.S.: Modern Operating Systems. 2007 ISBN 9780136006633

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy 2. Procesy, hierarchická struktura OS, virtuální počítač 3. Přidělování paměti 4. Přidělování paměti 5. Správa procesů 6. Vlákna 7. Komunikace procesů 8. Přidělování procesoru 9. Synchronizace procesů 10. Deadlock 11. Systém souborů 12. Implementace systému souborů 13. Správa disku 14. Ochrana dat

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.