545-0074/01 – Marketing Research (MV)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHU0003 Ing. Kateřina Beierová
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
POD0120 Mgr. Ing. Anežka Podlasová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Describe the process of marketing research. Classify application of marketing research. Select appropriate methods of primary research. Create a questionnaire. Evaluate data from interviews.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět představuje z několika stran stěžejní metodu získávání dat a využívání informací, které uspořádáním dat vznikají. Na přednáškách studenty seznamuje s možnostmi použití marketingového výzkumu v podnikové praxi a se specifiky využití výzkumu na průmyslovém trhu. Během cvičení získávají studenti praktické zkušenosti s výzkumem zpracováním semestrálního výzkumného projektu.

Compulsory literature:

MALHOTRA, NARESH K. Marketing Research. An Applied Orientation. Global Edition. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2010. 929 p. ISBN 0-13-609423-6.

Recommended literature:

BURNS A. C., BUSH, R. F. Marketing research. 7th. Harlow: Pearson Education, 2013. 496 p. ISBN 978-0-13-307467-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Individually according to the instructions of the teacher

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Industrial and consumer marketing research 2. Organization of marketing research 3. Marketing research methodology 4. Secondary research 5. Selection of respondents 6. Survey and questionnaire 7. Implementation of research 8. Visualization and data report 9. Other methods of primary research 10. Product research 11. Price research 12. Distribution research 13. Research for marketing communications 14. Current trends in marketing research

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2014/2015 Summer semester, validity until: 2017/2018 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45  25
        Examination Examination 55  26 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction



2015/2016 Summer