545-0074/01 – Marketingový výzkum (MV)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHU0003 Ing. Kateřina Beierová
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
POD0120 Mgr. Ing. Anežka Podlasová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat proces marketingového výzkumu. Klasifikovat aplikace marketingového výzkumu. Vybrat vhodné metody primárního výzkumu. Vytvořit dotazník. Vyhodnotit data z dotazování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje z několika stran stěžejní metodu získávání dat a využívání informací, které uspořádáním dat vznikají. Na přednáškách studenty seznamuje s možnostmi použití marketingového výzkumu v podnikové praxi a se specifiky využití výzkumu na průmyslovém trhu. Během cvičení získávají studenti praktické zkušenosti s výzkumem zpracováním semestrálního výzkumného projektu.

Povinná literatura:

KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L., SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. vyd. Praha: Professional, 2011. 224 s. ISBN 978-80-7431-062-1.

Doporučená literatura:

KOZEL, R. et al. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X. ZBOŘIL, K. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 2. vyd. Praha: VŠE, 2003. 171 s. ISBN 80-7079-394-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuálně dle pokynů pedagoga

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průmyslový a spotřebitelský marketingový výzkum 2. Organizace marketingového výzkumu 3. Metodika marketingového výzkumu 4. Sekundární výzkum 5. Výběr respondentů 6. Dotazování a dotazník 7. Realizace výzkumu 8. Vizualizace a report údajů 9. Další metody primárního výzkumu 10. Výrobkový výzkum 11. Cenový výzkum 12. Výzkum distribuce 13. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace 14. Aktuální trendy marketingového výzkumu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku