545-0076/01 – Daňová soustava (DS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem první části předmětu je seznámit studenty s veřejným sektorem, veřejnými financemi a rozpočtovou soustavou ČR a rozpočet EU. Druhá část předmětu je zaměřena na systém sociálního zabezpečení, dále na daňovou teorii a daňový systém ČR včetně jednotlivých druhů daní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou seznámeni se základními pojmy z oblasti veřejného sektoru a financí, s rozpočtovou soustavou ČR a rozpočtem EU. Dále bude probrán systém sociálního zabezpečení, daňová teorie a daňový systém ČR včetně jednotlivých druhů daní.

Povinná literatura:

PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 642 s. ISBN 978-80-7357-698-1. VANČUROVÁ, A.; LÁCHALOVÁ, L. Daňový systém ČR 2012. Praha : 1. VOX, 2012.368 s. ISBN978-80-87480-05-2. Aktuální znění daňových zákonů ČR

Doporučená literatura:

HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. 2.aktualiz.vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 340 s. ISBN 978-80-7357-497-0. KöNIG, Petr. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu.. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN/ISSN 978-80-7400-011-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Veřejný sektor a veřejné finance 2. Rozpočtová soustava ČR - základní pojmy, funkce a vazby na veřejný sektor 3. Státní rozpočet – rozpočtový proces, příjmy a výdaje SR 4. Rozpočtový deficit a veřejný dluh 5. Fiskální federalizmus a fiskální politika státu 6. Rozpočet EU 7. Místní (územní) rozpočty – rozpočty krajů, rozpočty obcí 8. Systém sociálního zabezpečení 9. Sociální a zdravotní pojištění 10. Daňová teorie a daňový systém ČR 11. Daň z příjmů fyzických a právnických osob 12. Daň z přidané hodnoty 13. Daně spotřební a silniční 14. Daně ekologické a majetkové

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku