545-0078/03 – Informační systémy v péči o krajinu (ISPK)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnutí a definice programových prostředků a metod pro informační systémy a projektovaníí. Na základě pochopení princip popsat a navrhnou základní projekt obnovy krajiny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou aplikace informačních systémů v environmentálních vědách. V návaznosti na znalosti databázového prostředí a zpracování dat dále rozvíjí analýzu a kategorizaci dat, jejich formát ohledem na jejich následné zpracování a prezentaci v geografických informačních systémech. Podrobně rozebírá možné formáty, zdroje dat včetně problematiky využití dat z dálkového průzkumu země. Seznamuje s nejpoužívanějšími prostředky pro vyváření GIS. V praktické části jsou studenti seznámeni s obsluhou a využitím prostředků ArcGis na příkladech implementace environmentálních dat v modelech krajiny.

Povinná literatura:

STALMACHOVÁ, B. a kol. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů. Ostrava: VŠB - TUO, 2012. 179 s. ISBN 978-80-248-2797-1. NEUSTUPA, Z. Aplikace informačních technologie pro modelování a tvorbu krajiny po hornické činnosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2006, 186 s. TUČEK, J. Geografické informační systémy: principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998.

Doporučená literatura:

RRAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TUO, 2006. ISBN 80-248-1264-9. WISE, S. GIS Fundamentals. Boca Raton: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-4398-8695-3. MICHAEL, J. Návrh databází. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024709007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení, prezentace semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice základních pojmů. Úrovně organizace dat. Struktura dat. 2. Struktura uložení. Formy organizace dat. 3. Organizace dat v systémech řízení báze dat. 4. Geoinformační technologie, Definice pojmu IS. 5. Data, prostorová data, geodata. 6. Geoprvky, složky popisu geoprvku, geometrická složka popisu. 7. Souřadné soustavy mapových děl, transformace. 8. Zdroje geovědních a environmentálních dat a jejich formát. 9. Prostředí pro realizaci IS v environmentální praxi. 10.Metody sběru prostorových dat. 11.Základní přehled o datech dostupných na trhu. 12.Základní geostatické výpočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestralni projekt Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní