545-0078/04 – Informační systémy v péči o krajinu (ISPK)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity2
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+28
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnutí a definice programových prostředků a metod pro informační systémy a projektovaníí. Na základě pochopení princip popsat a navrhnou základní projekt obnovy krajiny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou aplikace informačních systémů v environmentálních vědách. V návaznosti na znalosti databázového prostředí a zpracování dat dále rozvíjí analýzu a kategorizaci dat, jejich formát ohledem na jejich následné zpracování a prezentaci v geografických informačních systémech. Podrobně rozebírá možné formáty, zdroje dat včetně problematiky využití dat z dálkového průzkumu země. Seznamuje s nejpoužívanějšími prostředky pro vyváření GIS. V praktické části jsou studenti seznámeni s obsluhou a využitím prostředků ArcGis na příkladech implementace environmentálních dat v modelech krajiny.

Povinná literatura:

STALMACHOVÁ, B. a kol. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů. Ostrava: VŠB - TUO, 2012. 179 s. ISBN 978-80-248-2797-1. NEUSTUPA, Z. Aplikace informačních technologie pro modelování a tvorbu krajiny po hornické činnosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2006, 186 s. TUČEK, J. Geografické informační systémy: principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998.

Doporučená literatura:

RRAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TUO, 2006. ISBN 80-248-1264-9. WISE, S. GIS Fundamentals. Boca Raton: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-4398-8695-3. MICHAEL, J. Návrh databází. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024709007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení, prezentace semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice základních pojmů. Úrovně organizace dat. Struktura dat. 2. Struktura uložení a formy organizace dat. 3. Organizace dat v systémech řízení báze dat. 4. Geoinformační technologie, Definice pojmu IS. 5. Data, prostorová data, geodata. 6. Zdroje geovědních a environmentálních dat a jejich formát. 7. Metody sběru prostorových dat. 8. Základní přehled o datech dostupných na trhu. 9. Informační systémy znovuvyužití brownfields 10. Prostředí pro realizaci IS v environmentální praxi 11. Návrh datového části IS projektu znovuvyužití brownfields 12. Vytvoření datové struktury informačního sytému 13. Návrh a vytvoření informačního systému

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
        Semestralni projekt Semestrální projekt  
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování a obhajoba semestrální práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.