545-0079/01 – Základy automatizace (ZA)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT75 Ing. Jan Gottfried, Ph.D.
KLI20 Ing. Robert Klimunda
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy kybernetiky a jejich aplikací v procesech surovinového průmyslu. Studenti si osvojí základní principy automatického řízení a regulace, seznámí se se strukturou řídicích systémů a jejich programového vybavení. Dále se seznámí s prostředky pro automatické řízení a získají znalosti o metodách získávání a využití informací z technologického procesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět předkládá a rozvíjí základní poznatky z oblasti aplikace technické kybernetiky v surovinovém průmyslu. Studenti si osvojí základní principy automatického řízení a regulace, seznámí se s technickými prostředky automatického řízení, se strukturou průmyslových řídicích systémů a základního programového vybavení PLC. Předmět uvádí i metody získávání informací z technologického procesu a jejich využití v řízení a ovládání technologických procesů. V závěru jsou studenti seznámeni s moderními metodami řízení, aplikací principů umělé inteligence a využití robotických systémů v průmyslu. Osnova předmětu 1. Automatizace a kybernetika, základní pojmy. 2. Řízení, systémy řízení, kybernetické modely 3. Řízení logického typu, kombinační logické řízení. 4. Zpětnovazební řízení a regulace, řízení rozdružovacích procesů. 5. Identifikace flotačních procesů, vlastnosti prvků RO. 6. Technické prostředky řízení v průmyslu programovatelné automaty PLC. 7. Aplikační programové vybavení PLC. 8. Měření technologických parametrů, normy a značky. 9. SCADA systémy a jejich aplikace, systém In-Touch 10. Hierarchické a distribuované systémy řízení. 11. CIM – počítačově integrovaná výroba. 12. Využití optimalizace v průmyslu, metody operačního výzkumu - CPM. 13. Robotika a její využití, průmyslové roboty. 14. Umělá inteligence - základní aplikace a metody.

Povinná literatura:

Švarc, Šeda, Vítečková: Automatické řízení, Brno, CERM, 2007, ISBN 978-80-214- 3491-2 Řízení a vizualizace technologických procesů / Jaroslav Vlach. - 1. vyd.. - Praha : BEN, 1999 - 159 s. : il. ISBN 80-86056-66-X Víteček, A.: Teorie řízení I. Skripta VŠB Ostrava, 1985. Strakoš,V. Neustupa,Z.: Technické prostředky ASŘ, Skripta VŠB 1987 Neustupa, Z.: Technické prostředky automatizace I, II, CD ROM, Ostrava 2000, 2001 Landryová, L., Pawelek, M., Konečný, M.: Návrh procesních systémů. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1996

Doporučená literatura:

Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence (1), Academia Praha 2001, ISBN 80-2000496-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy automatického řízení - systém, teorie systémů, řízení, logické řízení a obvody 2. Základy automatické regulace - regulační obvod, dynamické vlastnosti prvků RO 3. Základní principy převodníků a zesilovačů – A/D převodník, operační zesilovač atd. 4. Měření neelektrických veličin – principy snímačů, vlastnosti 5. Měření technologických parametrů – poloha, výchylka, rychlost, deformace, síla 6. Měření technologických parametrů - hladina, průtok, hmotnost, teplota, tlak 7. Číslicové počítače – základní hardwarové prvky a jejich funkce 8. Softwarové prostředky počítačů - rozdělení SW, operační systémy, aplikační SW 9. Počítačové sítě – LAN, WAN, Internet, připojení, prvky sítí 10. Distribuované systémy – průmyslové sítě a standardy, hierarchie řízení 11. Programovatelné automaty – využití, programování automatů 12. Monitorovací a informační systémy - základní struktury a pojmy 13. Vizualizační systémy – SCADA, FactorySuite, Promotic, aplikace 14. Využití optimalizace v průmyslu - základní pojmy a význam

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 18  0
                Písemka Písemka 15  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou (10) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou (10) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku