545-0079/01 – Principles of Automation (ZA)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOT75 Ing. Jan Gottfried, Ph.D.
KLI20 Ing. Robert Klimunda
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal is to familiarize students with the principles of cybernetics and its applications in the processes of raw material industry. Students will learn the basic principles of automatic control and use of controllers, learn about the structure control systems and software. Furthermore, familiar with means for automatic control and acquire knowledge of methods of obtaining information from the process.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work

Summary

This subject provides basis knowledge of technical cybernetics and it's application in the area of raw materials industry. Students can study basic principles of automatic control systems, the structure of computers and its software. Next they meet instruments for automatic control. Subject provides methods of information collecting from technologic process, principles of measurement circuit construction, equipment for information transmitting, and technological process operating.

Compulsory literature:

FRANKLIN, G.F., a kol.: Feedback Control of Dynamic Systems, Pearson Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-149930-0, 910 pp.

Recommended literature:

Literature recommended by the supervisor to the specific topic BP / DP

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy automatického řízení - systém, teorie systémů, řízení, logické řízení a obvody 2. Základy automatické regulace - regulační obvod, dynamické vlastnosti prvků RO 3. Základní principy převodníků a zesilovačů – A/D převodník, operační zesilovač atd. 4. Měření neelektrických veličin – principy snímačů, vlastnosti 5. Měření technologických parametrů – poloha, výchylka, rychlost, deformace, síla 6. Měření technologických parametrů - hladina, průtok, hmotnost, teplota, tlak 7. Číslicové počítače – základní hardwarové prvky a jejich funkce 8. Softwarové prostředky počítačů - rozdělení SW, operační systémy, aplikační SW 9. Počítačové sítě – LAN, WAN, Internet, připojení, prvky sítí 10. Distribuované systémy – průmyslové sítě a standardy, hierarchie řízení 11. Programovatelné automaty – využití, programování automatů 12. Monitorovací a informační systémy - základní struktury a pojmy 13. Vizualizační systémy – SCADA, FactorySuite, Promotic, aplikace 14. Využití optimalizace v průmyslu - základní pojmy a význam

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 18  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management (10) Water technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management (10) Water technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.