545-0079/03 – Základy automatizace (ZA)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy kybernetiky a jejich aplikací v procesech surovinového průmyslu. Studenti si osvojí základní principy automatického řízení a regulace, seznámí se se strukturou řídicích systémů a jejich programového vybavení. Dále se seznámí s prostředky pro automatické řízení a získají znalosti o metodách získávání a využití informací z technologického procesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět předkládá a rozvíjí základní poznatky z oblasti aplikace technické kybernetiky v surovinovém průmyslu. Studenti si osvojí základní principy automatického řízení a regulace, seznámí se s technickými prostředky automatického řízení, se strukturou průmyslových řídicích systémů a základního programového vybavení PLC. Předmět uvádí i metody získávání informací z technologického procesu a jejich využití v řízení a ovládání technologických procesů. V závěru jsou studenti seznámeni s moderními metodami řízení, aplikací principů umělé inteligence a využití robotických systémů v průmyslu. Osnova předmětu 1. Automatizace a kybernetika, základní pojmy. 2. Řízení, systémy řízení, kybernetické modely 3. Řízení logického typu, kombinační logické řízení. 4. Zpětnovazební řízení a regulace, řízení rozdružovacích procesů. 5. Identifikace flotačních procesů, vlastnosti prvků RO. 6. Technické prostředky řízení v průmyslu programovatelné automaty PLC. 7. Aplikační programové vybavení PLC. 8. Měření technologických parametrů, normy a značky. 9. SCADA systémy a jejich aplikace, systém In-Touch 10. Hierarchické a distribuované systémy řízení. 11. CIM – počítačově integrovaná výroba. 12. Využití optimalizace v průmyslu, metody operačního výzkumu - CPM. 13. Robotika a její využití, průmyslové roboty. 14. Umělá inteligence - základní aplikace a metody.

Povinná literatura:

Švarc, Šeda, Vítečková: Automatické řízení, Brno, CERM, 2007, ISBN 978-80-214- 3491-2 Řízení a vizualizace technologických procesů / Jaroslav Vlach. - 1. vyd.. - Praha : BEN, 1999 - 159 s. : il. ISBN 80-86056-66-X Víteček, A.: Teorie řízení I. Skripta VŠB Ostrava, 1985. Strakoš,V. Neustupa,Z.: Technické prostředky ASŘ, Skripta VŠB 1987 Neustupa, Z.: Technické prostředky automatizace I, II, CD ROM, Ostrava 2000, 2001 Landryová, L., Pawelek, M., Konečný, M.: Návrh procesních systémů. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1996

Doporučená literatura:

Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence (1), Academia Praha 2001, ISBN 80-2000496-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Automatizace , základní pojmy. 1, Historie po současnost. 2, Budoucnost - Informační ekonomiky. 3, Automatizace - zákl. pojmy, systém, teorie systémů. 4, Řízení, logické řízení a obvody, reléová schémata. 2. Regulace a identifikace. 1, Regulace - regulační obvod. 2, Dynamické vlastnosti prvků RO. 3, Identifikace a modelování. 4, Průmyslové regulátory. 3. Číslicové počítače. 1, Historie - generace počítačů. 2, Struktura počítače, zákl. HW prvky. 3, Číslicové sekvenční automaty - systém SLC-. 4. SW prostředky počítačů. 1, Rozdělení SW prostředků. 2, Operační systémy, Windows. 3, Aplikační programové vybavení. 4, Podnikové IS. 5. Modely a modelování. 1, Tvorba modelu dynamického systému. 2, Identifikace, deterministické modely. 3, Nedeterministické modely, fuzzy systémy. 6. Měření technologických parametrů. 1, Měření neelektrických veličin, značky. 2, Hladina, vlhkost, popelnatost, průtok, hmotnost - pásové váhy. 3, Hustota, výhřevnost, chemické složení. 4, Parametry ovzduší, OLDHAM analyzátor. 7. Využití počítačů v ASŘ TP. 1, Napojení počítače na TP, hierarchické a distribuované systémy. 2, Průmyslové řídicí systémy a standardy. 3, ASŘ úpravny uhlí Darkov. 8. SCADA systémy. 1, Základní popis SCADA systému. 2, Factory Suite – In-Touch, CiTect, PROMOTIC. 3, Aplikace SCADA systémů 9. Počítačové sítě. 1, Počítačové sítě LAN a WAN. 2, Síť INTERNET - způsob napojení a možnosti práce na VŠB. 3, Průmyslové sítě a standardy. 10. Monitorovací a informační systémy. 1, Informační systémy - základní struktury a pojmy. 2, CIM – počítačově integrovaná výroba. 3, Aplikace SCADA MMI v hornictví. 11. Využití optimalizace v průmyslu. 1, Optimalizace - základní pojmy a význam. 2, Metody operačního výzkumu - CPM. 3, Evoluční a genetické algoritmy. 12. Aplikace metod lineárního programování. 1, Lineární programování, formulace a řešení optimalizačních úloh. 2, Využití simplexové metody pro řešení alokačních problémů. 13. Robotika a její využití. 1, Robotika - základní pojmy. 2, Historie - generace robotů. 3, Průmyslové roboty. 4, Umělá inteligence - základní problémy. 14. Adaptivní a učící se systémy. 1, Využití kognitivních schopností v řízení. 2, Heuristické metody, predikce. 3, Adaptace - problém učení - učící se systém. 4,. Umělý život a jeho aplikace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku