545-0079/03 – Principles of Automation (ZA)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorIng. Pavel Staša, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal is to familiarize students with the principles of cybernetics and its applications in the processes of raw material industry. Students will learn the basic principles of automatic control and use of controllers, learn about the structure control systems and software. Furthermore, familiar with means for automatic control and acquire knowledge of methods of obtaining information from the process.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work

Summary

This subject provides basis knowledge of technical cybernetics and it's application in the area of raw materials industry. Students can study basic principles of automatic control systems, the structure of computers and its software. Next they meet instruments for automatic control. Subject provides methods of information collecting from technologic process, principles of measurement circuit construction, equipment for information transmitting, and technological process operating.

Compulsory literature:

FRANKLIN, G.F., a kol.: Feedback Control of Dynamic Systems, Pearson Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-149930-0, 910 pp.

Recommended literature:

Literature recommended by the supervisor to the specific topic BP / DP

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Automatizace , základní pojmy. 1, Historie po současnost. 2, Budoucnost - Informační ekonomiky. 3, Automatizace - zákl. pojmy, systém, teorie systémů. 4, Řízení, logické řízení a obvody, reléová schémata. 2. Regulace a identifikace. 1, Regulace - regulační obvod. 2, Dynamické vlastnosti prvků RO. 3, Identifikace a modelování. 4, Průmyslové regulátory. 3. Číslicové počítače. 1, Historie - generace počítačů. 2, Struktura počítače, zákl. HW prvky. 3, Číslicové sekvenční automaty - systém SLC-. 4. SW prostředky počítačů. 1, Rozdělení SW prostředků. 2, Operační systémy, Windows. 3, Aplikační programové vybavení. 4, Podnikové IS. 5. Modely a modelování. 1, Tvorba modelu dynamického systému. 2, Identifikace, deterministické modely. 3, Nedeterministické modely, fuzzy systémy. 6. Měření technologických parametrů. 1, Měření neelektrických veličin, značky. 2, Hladina, vlhkost, popelnatost, průtok, hmotnost - pásové váhy. 3, Hustota, výhřevnost, chemické složení. 4, Parametry ovzduší, OLDHAM analyzátor. 7. Využití počítačů v ASŘ TP. 1, Napojení počítače na TP, hierarchické a distribuované systémy. 2, Průmyslové řídicí systémy a standardy. 3, ASŘ úpravny uhlí Darkov. 8. SCADA systémy. 1, Základní popis SCADA systému. 2, Factory Suite – In-Touch, CiTect, PROMOTIC. 3, Aplikace SCADA systémů 9. Počítačové sítě. 1, Počítačové sítě LAN a WAN. 2, Síť INTERNET - způsob napojení a možnosti práce na VŠB. 3, Průmyslové sítě a standardy. 10. Monitorovací a informační systémy. 1, Informační systémy - základní struktury a pojmy. 2, CIM – počítačově integrovaná výroba. 3, Aplikace SCADA MMI v hornictví. 11. Využití optimalizace v průmyslu. 1, Optimalizace - základní pojmy a význam. 2, Metody operačního výzkumu - CPM. 3, Evoluční a genetické algoritmy. 12. Aplikace metod lineárního programování. 1, Lineární programování, formulace a řešení optimalizačních úloh. 2, Využití simplexové metody pro řešení alokačních problémů. 13. Robotika a její využití. 1, Robotika - základní pojmy. 2, Historie - generace robotů. 3, Průmyslové roboty. 4, Umělá inteligence - základní problémy. 14. Adaptivní a učící se systémy. 1, Využití kognitivních schopností v řízení. 2, Heuristické metody, predikce. 3, Adaptace - problém učení - učící se systém. 4,. Umělý život a jeho aplikace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner