545-0079/04 – Základy automatizace (ZA)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 doc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy kybernetiky a jejich aplikací v procesech surovinového průmyslu. Studenti si osvojí základní principy automatického řízení a regulace, seznámí se se strukturou řídicích systémů a jejich programového vybavení. Dále se seznámí s prostředky pro automatické řízení a získají znalosti o metodách získávání a využití informací z technologického procesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět předkládá a rozvíjí základní poznatky z oblasti aplikace technické kybernetiky v surovinovém průmyslu. Studenti si osvojí základní principy automatického řízení a regulace, seznámí se s technickými prostředky automatického řízení, se strukturou průmyslových řídicích systémů a základního programového vybavení PLC. Předmět uvádí i metody získávání informací z technologického procesu a jejich využití v řízení a ovládání technologických procesů. V závěru jsou studenti seznámeni s moderními metodami řízení, aplikací principů umělé inteligence a využití robotických systémů v průmyslu. Osnova předmětu 1. Automatizace a kybernetika, základní pojmy. 2. Řízení, systémy řízení, kybernetické modely 3. Řízení logického typu, kombinační logické řízení. 4. Zpětnovazební řízení a regulace, řízení rozdružovacích procesů. 5. Identifikace flotačních procesů, vlastnosti prvků RO. 6. Technické prostředky řízení v průmyslu programovatelné automaty PLC. 7. Aplikační programové vybavení PLC. 8. Měření technologických parametrů, normy a značky. 9. SCADA systémy a jejich aplikace, systém In-Touch 10. Hierarchické a distribuované systémy řízení. 11. CIM – počítačově integrovaná výroba. 12. Využití optimalizace v průmyslu, metody operačního výzkumu - CPM. 13. Robotika a její využití, průmyslové roboty. 14. Umělá inteligence - základní aplikace a metody.

Povinná literatura:

Švarc, Šeda, Vítečková: Automatické řízení, Brno, CERM, 2007, ISBN 978-80-214- 3491-2 Řízení a vizualizace technologických procesů / Jaroslav Vlach. - 1. vyd.. - Praha : BEN, 1999 - 159 s. : il. ISBN 80-86056-66-X Víteček, A.: Teorie řízení I. Skripta VŠB Ostrava, 1985. Strakoš,V. Neustupa,Z.: Technické prostředky ASŘ, Skripta VŠB 1987 Neustupa, Z.: Technické prostředky automatizace I, II, CD ROM, Ostrava 2000, 2001 Landryová, L., Pawelek, M., Konečný, M.: Návrh procesních systémů. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1996

Doporučená literatura:

Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence (1), Academia Praha 2001, ISBN 80-2000496-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Automatizace , základní pojmy. Řízení, logické řízení a schémata. Regulace a identifikace, dynamické vlastnosti prvků RO. Struktura počítače, zákl. HW a SW prvky, číslicové programovatelné automaty PLC. Operační systémy, Windows, aplikační programové vybavení. Modely a modelování, identifikace, deterministické modely. Měření technologických parametrů, měření neelektrických veličin,normy a značky. SCADA systémy, In-Touch, CiTect, aplikace SCADA systémů Monitorovací a informační systémy. Informační systémy - základní struktury a pojmy, CIM – počítačově integrovaná výroba. Využití optimalizace v průmyslu, metody operačního výzkumu - CPM. Robotika a její využití, průmyslové roboty. Umělá inteligence - základní problem a metody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2011/2012 zimní