545-0080/01 – Computers (PC)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KIJ008 Ing. Martin Kijonka, Ph.D.
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collect and definition of knowledge structure and function of computer technology. Explain and derive the design, construction and selection of computer technology.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Course builds on the basic information about computer technology. Based on knowledge of logic circuits, poppisuje structure and function of computers, analyzes each part focusing on their function and properties. Deals in detail class descriptions Computer PC features, including parts of the interface and peripherals.

Compulsory literature:

Norton, P.: Introduction To Computers, McGraw Hill, Technology Education, 2006, ISBN: 0072978902

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy obecných znalostí o počítači:, základní schéma von Neumanova koncepce, Harvardská koncepce, multiprocesory funkce, historie a rozdělení 2. Počítač a jeho okolí, V/V rozhraní počítače, sběrnice, paměť, CPU,. 3. Konstrukce a technologie logických obvodů, 4. Základní zapojení kombinačních logických obvodů 5. Sekvenční logické obvody 6. Struktura a funkce personálního počítače: autotest BIOS, test paměti, přídavné adaptéry, přidělování a správa paměti, zavedení programu, základy přerušovacího systému. 7. Koncepce CPU počítače: procesory třídy 80x86 správa paměti, správa programů, odlišnosti v obsluze HW, příklady aplikací. 8. Procesory třídy Pentium, správa paměti, správa programů, odlišnosti v obsluze HW, příklady aplikací. 9. Základní desky PC, Paměti počítačů: polovodičové paměti, 10. Paměťová média (pevné disky, výměnné disky, optické paměti, pásky atd.).. 11. Typizované rozhraní počítačů: sériová , paralelní rozhraní, grafická rozhraní (VGA, AddIn). 12. Vnitřní a ostatní rozhraní počítačů: paralelní rozhraní, sběrnice PC 13. Typy a funkce tiskáren, scanerů, a plotrů 14. Speciální periferní zařízení, zabezpečení počítačů v náročných podmínkách

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner