545-0081/01 – Účetnictví I (UCTI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
TRZ0010 Bc. Kateřina Trzopová
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • z oblasti legislativy • základních pojmů z účetnictví • z vedení účetnictví (základů) ve zjednodušeném i v plném rozsahu - student umí: • orientovat se v základních účetních předpisech • orientovat se v jednotlivých účtech • zaúčtovat jednoduché účetní případy - student je schopen: • řešit jednoduché účetní operace v jednotlivých účtových třídách • aplikovat základní účetní zásady

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy účetnictví, se základními normami jako jsou České účetní standardy, zákon o účetnictví včetně souvisejících předpisů. Studenti se naučí orientovat se v jednotlivých účtových třídách včetně zaúčtování základních účetních operací vyskytujících se v těchto účtových třídách.

Povinná literatura:

BARTKOVÁ, Hana a kol. Úvod do účetnictví. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 2008. 69s. ISBN 978-80-248-1815-3. RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 12. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2006. 878s. ISBN 80-7263-313-9. BARTKOVÁ, Hana a kol. Účetnictví podnikatelů. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF , 2011. 205s. ISBN 978-80-248-2149-8. Legislativa v účetnictví

Doporučená literatura:

Strouhal, Jiří a kol. Účetnictví 2012. 1. Vydání. Brno : BizBooks : Brno, 2012. 759s. ISBN 978-80-265-0008-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj účetnictví 2. Úvod do účetnictví 3. Účetní doklady, účetní zápisy 4. Rozvaha, základní změny rozvahových položek 5. Metodické prvky účetnictví, účtování na rozvahových a výsledkových účtech 6. Náklady a výnosy účetní jednotky 7. Směrná účtová osnova, účtový rozvrh 8. Oceňování majetku 9. Základní účtování DPH a DM 10. Základní účtování zásob 11. Základní účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých finančních úvěrů 12. Základní účtování pohledávek a závazků 13. Základní účtování na kapitálových účtech 14. Účetní závěrka

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku