545-0085/01 – Účetnictví II (UCTII)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • z obsahu jednotlivých účtových tříd • ze zaúčtování složitějších účetních operací v účtových třídách • práci spojených s účetní závěrkou • se základními pojmy daňové evidence - student umí: • zaúčtovat obtížnější účetní operace • sestavit účetní závěrku • vypočíst a zaúčtovat daň z příjmu • zaúčtovat jednotlivé účetní operace pomocí účetního programu • řešit záznamy v daňové evidenci - student je schopen: • řešit složité účetní operace včetně vzájemných souvislosti v jednotlivých účtových třídách • využívat údaje získané z účetnictví pro podnikatelské rozhodování • orientovat se v účetních výkazech • Zpracovat účetnictví a vedení daňové evidence od zahájení podnikání až po sestavení daňového přiznání a následný výpočet daňové povinnosti podnikatele

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s vedením účetnictví, a to od zahájení podnikatelské činnosti ž po výpočet daňového zatížení podnikatele a sestavení daňového přiznání. Studenti se naučí řešit složité účetní případy. Rovněž se seznámí se základními principy účetnictví a jeho harmonizaci s IFRS a US GAAP. Výuka je doplněna vedením daňové evidence.

Povinná literatura:

BARTKOVÁ, Hana a kol. Úvod do účetnictví. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF , 2008. 69 s. ISBN 978-80-248-1815-3. RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 12. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2006. 878s. ISBN 80-7263-313-9. BARTKOVÁ, Hana a kol. Účetnictví podnikatelů. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 2011. 205 s. ISBN 978-80-248-2149-8. BARTKOVÁ, Hana a kol. Mezinárodní účetnictví. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 2006. 165s. ISBN 80-248-1181-2. HAKALOVÁ, Jana a kol. Daňová evidence. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 2008. 66s. ISBN 978-80-248-1798-9.

Doporučená literatura:

STROUHAL, Jiří a kol. Účetnictví 2012. 1. Vydání. Brno : BizBooks : Brno, 2012. 759s. ISBN 978-80-265-0008-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2. Pořízení DHM prostřednictvím leasingu 3. Zásoby – oceňování při pořízení a úbytku 4. Účtování zásob způsobem A, B. 5. Způsoby zachycení vedlejších pořizovacích nákladů 6. Finanční účty 7. Účtování na účtech pohledávek a závazků 8. Způsoby účtování na kapitálových účtech 9. Účetní závěrka, audit účetní závěrky 10. Význam a funkce mezinárodního účetnictví 11. Harmonizace účetnictví 12. Direktivy EU a mezinárodní standardy Účetního výkaznictví 13. Právní úprava DE, způsoby vedení DE, vymezení základních pojmů 14. Vedení DE, vybrané daňové a nedaňové příjmy a výdaje, uzavírání knih v DE 15. Uzavírání knih v DE a daňové přiznání FO

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku